Všetky zariadenia Domu kultúry z dôvodu aktuálnych opatrení vydaných ÚVZ SR i naďalej uzatvorené

Oznamujeme návštevníkom, že všetky zariadenia Domu kultúry v Čadci (Dom kultúry, kino, Galéria Čadca, Informačné centrum) sú z dôvodu aktuálnych opatrení vydaných ÚVZ SR i naďalej uzatvorené. O zmenách vás budeme včas informovať.

Informácie: 041/432 21 21, 0905 602 783.