Veľkonočný festival G.Martucci 2018 v Taliansku

Kysucký komorný orchester, ktorý pracuje pri Dome kultúry v Čadci sa zúčastnil na známom Veľkonočnom festivale Giuseppe Martucciho v Taliansku.

Medzinárodný festival veľkonočnej hudby z oblasti regiónu Neapol je určený komorným zoskupeniam a je tematicky venovaný hudbe historickej neapolskej hudobnej školy. Povinnou skladbou festivalu je Pergolesiho Stabat Mater. Doplnkovým repertoárom bola národná hudba krajiny zúčastnených kolektívov - 18.storočia a autori z oblasti Neapolu. Účasť na festivale prináša popri reprezentácii slovenskej hudobnej kultúry v zahraničí  i motiváciu k ďalšej práci orchestra. Tohto roku sa festival uskutočnil v termíne od 24.3.-1.4.2018.

Hlavným organizátorom  festivalu je Hudobná asociácia Giuseppe Martucciho je to  nezisková organizácia, ktorá združuje hudobníkov z oblasti Neapola. Poriada pravidelné prehliadky, festivaly, koncerty, spolupracuje so zahraničnými umelcami a telesami. Prvé kontakty KKO  s Asociáciou hudby boli nadviazané v októbri 2008 na koncertoch vo Florencii a v Ríme. Koncertov sa zúčastnili i predstavitelia uvedenej asociácie a na základe kvality orchestra pozvali Kysucký komorný orchester aj  na Veľkonočný festival 2018. Spoluorganizátorom je náš hudobný priateľ a zároveň pedagóg na Univerzite v Neapole Enrico Volpe.  Kysucký  komorný orchester pracuje pod dirigentskou  taktovkou Mgr.art.Karola Kevického. Organizačným vedúcim  je Mgr. Peter Bytčánek.

Vycestovanie na festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

S podporou fondu umenia