Už 5. Kysucký fotomaratón

Fotoklub "Dobré svetlo" a KIC - Dom kultúry Čadca pripravili pre  všetkých priaznivcov fotografovania, amatérov aj profesionálov, mladých aj tých skôr narodených  5. Kysucký fotomaratón. Podujatie je organizované ako stretnutie záujemcov o fotografovanie, kde  si každý bude môcť otestovať svoje kreatívne schopnosti a pohotovosť pri spracovávaní zadaných tém.

Fotomaratón sa uskutoční 20. 9. 2014  v čase od 9.00 hod do 14.00 hod. Pre súťažiacich fotografov  je  pripravených päť  tém (dážď, jeseň, farby, pohyb, náhoda), z ktorých sa vyžrebujú dve. Súťažiaci odovzdá maximálne z každej témy U3 počítačovo neupravené fotografie, nafotené počas dňa.   Po odovzdaní súťažných fotografií odborná porota, rozhodne o víťazoch a o 14.00 hod.  sa uskutoční vernisáž  fotografií vytvorených počas  fotomaratónu spojená s vyhlásením výsledkov a odovzdávanie cien.

Fotomaratón je organizovaný v rámci kultúrneho podujatia „Mesto otvorené umelcom – Múzy v uliciach“.