Umenie má zlaté dno (Hudobné tvorivé dielne – KKO)

V Dome kultúry v Čadci sa už tradične budú konať Hudobné tvorivé dielne s Kysuckým komorným orchestrom KKO, v rámci projektu Umenie má zlaté dno. Tvorivé dielne  sa budú konať v dňoch 8. a 9. júna 2022.

Zámerom projektu je priblížiť deťom a mládeži prostredníctvom pripravovaných tvorivých dielní tvorbu skladateľov klasickej hudby. Tvorivé dielne budú rozdelené na dve hudobné časti - husle, ktoré bude viesť Mgr. art. Anton Pohančeník a druhé oddelenie sláčiky - violy - Ivan Kubiš. Obe dielne budú v dikcii dirigenta záverečného koncertu Karola Kevického. Tvorivé dielne vyústia do záverečného slávnostného koncertu Kysuckého komorného orchestra a účastníkov tvorivých dielní. Koncert bude realizovaný pre školy ako výchovný koncert v interaktívnej podobe so sprievodným slovom a druhý koncert bude určený pre širokú verejnosť. Predstavený model hudobných dielní sa osvedčil aj v minulých rokoch a preto pristupujeme k tvorivým dielňam ako prostriedku, ktorý aktuálnym spôsobom priblíži krásu vážnej hudby deťom, mládeži a dospelým.

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.