Tvorivé hudobné dielne – KKO

Kysucký komorný orchester   vznikol v  roku  1995. Pracoval a pracuje pod vedením dirigenta Karola Kevického.  Zbormajstrom orchestra je  Anton Pohančeník.   Členovia KKO  sa stretávajú  v Dome kultúry Čadca, ktorý je aj jeho zriaďovateľom. Na tom, že s mu darí úspešne pracovať až dodnes,  majú  nesmiernu  zásluhu  aj dlhoročné tvorivé hudobné dielne, ktorých úlohou je vyhľadávať  talenty nášho regiónu, a tak  dopĺňajú „mladú krv“ do orchestra.  Pravidelne totiž organizujú tematicky zamerané hudobné dielne, v ktorých mladí hudobníci pracujú s renomovanými umelcami zo Slovenska i zo zahraničia. Tento rok  sa počas tvorivých dielní 6.6.-9.6.2016 oboznámia s tvorbou Josepha Haydna, konkrétne s jeho Kindersinfonie. Tie budú rozdelené na dve sekcie – husle - pod vedením Ivana Kubiša  a druhá sekcia – violy -  v dikcii Jozefa  Pohančeníka. Tvorivé dielne vyústia do  záverečného slávnostného koncertu Kysuckého komorného orchestra a účastníkov tvorivých dielní 9. júna o 16.30 hod.  v Dome kultúry Čadca pod názvom Festival komornej hry 2016.  Realizáciu projektu podporí z verejných zdrojov Fond pre podporu umenia.  Vďaka takýmto aktivitám sa podchytia mladé talenty  v oblasti vážnej hudby originálnym a jedinečným spôsobom, čoho dôkazom je zvyšujúci záujem o účasť na pripravovaných hudobných dielňach.