Tv junior v akcii

V dňoch 2.-7.6.2019 sa tím TV Junior a žiaci ZUŠ M.R.Štefánika, v Čadci  zúčastnili na medzinárodnom projekte Creative Visegrad – a Multimedia Image of V4+ Cities and States v prímorskom meste  Budva v Čiernej Hore. Projektu sa okrem Slovákov zúčastnili   zástupcovia z ČR z Valašského Meziříčí, z Poľska- Radlinu a domáci z  Budvy. Program trojdňového stretnutia bol naplnený nielen poznávaním krajiny a prírodných krás Čiernej Hory, ale predovšetkým pracovnými workshopmi, ktoré boli zamerané na podstatu spoločného projektu, a to  na výrobu krátkeho dvoj - trojminútového filmu o svojom meste očami mladých. Výsledkom by mal byť film, po ktorého zhliadnutí si poviete, že tam chcem ísť.  Môžeme skonštatovať, že máme šikovných študentov, ktorí si pripravili už do Budvy prezentáciu Slovenska a mesta Čadce v anglickom jazyku a zožali veľký úspech.

Všetci účastníci projektu sa stretnú na spoločnej prezentácii filmu  6. septembra 2019 vo Valašskom Meziřičí v rámci  multimediálneho festivalu  Svetlo Valmezu.  Náš, slovenský tím, TV Junior, sa púšťa do toho svojho filmu u ž v tomto čase  a teší sa, kedy uvidí filmy svojich kolegov z Čiech, Poľska a Čiernej Hory. Film vytvoria mládežníci sami pod lektorským dozorom v domovskom zázemí Domu kultúry v Čadci, ktorý zastrešuje celý projekt.  Veríme, že vzíde pekné a kvalitné multimediálne dielko, ktoré bude ponúkať pohľad mladých ľudí na  naše mesto.