Túlavé topánky Čínou

Pozývame všetkých  priaznivcov cestovania a fotografie na ďalšie pokračovanie

cestopisného dokumentu pod názvom Túlavé topánky. Podujatie sa uskutoční

28. 2. 2014 o 18.30 hod. v Kultúrnom a informačnom centre mesta Čadca - Dom kultúry. Hosťom podujatia bude Ondrej Priehoda, s ktorým navštívime Čínu.