49. PALÁRIKOVA RAKOVÁ /25. apríl – 1. máj 2016/

Už neuveriteľných štyridsaťdeväť rokov sa na Kysuciach pravidelne stretávajú ochotnícki divadelníci a milovníci divadelného umenia zo Slovenska, aby si pozreli svoje najnovšie divadelné inscenácie, porovnali si výsledky svojej činnosti, porozprávali sa, poradili sa i oslávili vzácne chvíle, kedy môžu precítiť jedinečnosť okamihov, ktoré poskytuje javisko.

Je to práve Palárikova Raková – národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby, ktorá prináša túto jedinečnú príležitosť. Tento divadelný festival je úzko spätý s osobnosťou významného národného dejateľa, dramatika, katolíckeho kňaza, novinára a politika, kysuckého rodáka Jána Palárika, ktorý významnou mierou prispel do vienka slovenskej dramatickej tvorby.

49. ročník Palárikovej Rakovej bol usporiadaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, Fondu na podporu umenia a Žilinského samosprávneho kraja.

Hlavnými organizátormi a garantmi podujatia boli Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Žilinský samosprávny kraj, Mesto Čadca a Obec Raková.  Partnermi a spoluorganizátormi boli Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca, Organizácia pre kultúru a verejné služby Raková, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Bratislava, Kysucká kultúrna nadácia Bratislava, Kysucká knižnica v Čadci, Združenie  Životnými cestami Jána Palárika, Slovenské divadlo VHV pri Slovenskom kultúrno-umeleckom spolku hrdinu Janka Čmelíka Stará Pazová, Srbsko, Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto, Základné a stredné školy regiónu Kysúc, Dopravná akadémia Žilina, Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi, Mestské divadlo ACTORES Rožňava, Divadlo LUDUS Bratislava, Divadelný súbor EVA pri ZUŠ J. Potočára Čadca a KIC mesta Čadca, Detský divadelný súbor VRABEC pri ZUŠ Krásno nad Kysucou, Detský divadelný súbor MONZUN pri CVČ Raková, Divadelný súbor DRIAK  Zborov nad Bystricou, Michal Radolský – Reklamná agentúra, Michal Lašut, fotograf – FOMI, s.r.o.

Mediálnymi partnermi boli TASR, Týždenník Kysuce, MY Kysucké noviny, Štúdio rozhlasu a televízie Slovenska Banská Bystrica, Rádio Regina, Rádio Frontinus, TV SEVERKA – televízia severného Slovenska a KTV.

Symbol Palárikovej Rakovej – červené srdce s divadelnou maskou, ktorého autorom je akad. maliar Ondrej Zimka st., každoročne otvára svoju náruč širokej verejnosti vždy v posledný aprílový týždeň.

49. ročník najstaršej slovenskej divadelnej udalosti roka sa konal v dňoch 25. apríla – 1. mája 2016. Centrom divadelného diania boli javiská v Dome kultúry v Čadci, v Kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej a v Mestskom kultúrno-športovom stredisku v Kysuckom Novom Meste.

Do tohtoročnej súťažnej prehliadky výberová porota vybrala z 24 prihlásených inscenácií z celého Slovenska spolu 6 /DS EVA pri ZUŠ J. Potočára a KIC mesta Čadca, DS FIREBALL Ružomberok, DS JÁNA PALÁRIKA Čadca, MEDZIBRODSKÉ KOČOVNÉ DIVADLO, o.z. Medzibrod, ZÁHORÁCKE DIVADLO  Senica a  D-EFEKT Dubové/.

14 divadelných súborov, 17 divadelných predstavení, takmer 300 účinkujúcich, spolu viac ako 6000 divákov, výstavy, semináre, besedy, herci, režiséri, dramaturgovia, scénografi, divadelní historici a kritici, predstavitelia médií, vzácni hostia z Kysúc, Slovenska i zahraničia – to je len stručná charakteristika 49. ročníka Palárikovej Rakovej.

Súťažná časť 49. Palárikovej Rakovej prebiehala v dňoch 27. – 29. apríla 2016 v Dome kultúry v Čadci a v Kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej. Počas súťaže sa postupne  predstavili súbory: Divadelný súbor EVA pri ZUŠ J. Potočára Čadca a KIC mesta Čadca s inscenáciou hry Ladislava Hrubého BIELE DETI, Divadelný súbor FIREBALL Ružomberok s autorskou hrou BAHNO,  Divadelný súbor JÁNA PALÁRIKA Čadca s predstavením Ivana Stodolu JOŽKO PÚČIK A JEHO KARIÉRNY RAST, MEDZIBRODSKÉ KOČOVNÉ DIVADLO Medzibrod s inscenáciou hry Kamila Žišku PÁRAČKY U BABKY JUSTÍNY, ZÁHORÁCKE DIVADLO Senica s hrou Jozefa Mokoša VJERNÁ NEVJERA  a divadelný súbor D-EFEKT Dubové s predstavením Pavla Emanuela Dobšinského MÚDRY MAŤKO A BLÁZNI.

Súťažné predstavenia pozorne sledovala a hodnotila odborná porota v zložení: predseda Róbert Mankovecký, dramaturg, SKD Martin, členovia: Anton Šulík, divadelný režisér, riaditeľ- Mestské divadlo Žilina, Viktor Kollár, divadelný režisér- DJP  Trnava, Michal Lošonský- riaditeľ JaOnMi, architekt, scénograf, Bratislava a Michal Tomasy- režisér a herec

- Mestské divadlo Žilina. Okrem odbornej poroty súťažné divadelné predstavenia pozorne sledovala a hodnotila aj porota mladého diváka, ktorú tvorili študenti Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci pod vedením lektorky Evy Kubalovej.

Popri súťažných predstaveniach dramaturgiu festivalu tvorili aj pohostinné predstavenia detských, ochotníckych a profesionálnych divadiel. Najmladším divákom v Čadci sa v rámci nesúťažného programu prehliadky predstavilo Mestské divadlo ACTORES Rožňava s rozprávkou Prešibaný kocúr v čižmách.  Staršie deti čadčianskych základných škôl potešilo Divadlo LUDUS Bratislava s predstavením Pozor, dobrý pes!  Tohto predstavenia a následne besedy v Kysuckej knižnici v Čadci sa zúčastnil aj autor Juraj Šebesta.

V Rakovej sa starším deťom predstavili domáce kysucké divadelné súbory a to s najnovšími počinmi -  Detský divadelný súbor MONZUN pri CVČ Raková s autorskou hrou Kufraňa, Detský divadelný súbor VRABEC pri ZUŠ Krásno nad Kysucou s divadelnou hrou Matkino srdce a Divadelný súbor EVA pri ZUŠ J. Potočára Čadca a KIC mesta Čadca s autorskou hrou Škola. Divadelnému sviatku sa tešila aj široká verejnosť v Kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej, kde sa pohostinne predstavil Divadelný súbor Driak zo Zborova nad Bystricou. Účastníci festivalu navštívili i sprievodné podujatia – tematická výstava výtvarných prác detí ZUŠ J. Potočára a ZUŠ M. R. Štefánika Čadca DIVADELNÉ MASKY a  regionálna postupová súťažná výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2016 v Dome kultúry v Čadci, Ján Palárik a Palárikova Raková – tematická výstava venovaná osobnosti Jána Palárika, výstava výtvarných prác detí MŠ a ZŠ pri CVČ Raková JA A DIVADLO v Kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej a DIVADELNÉ FÓRUM – rozborové semináre a diskusie o súťažných divadelných predstaveniach s odbornou porotou a porotou mladého diváka.

Na Palárikovu Rakovú každoročne prichádzajú aj krajanské divadelné súbory zo srbskej Vojvodiny. Tento ročník festivalu obohatil víťaz 21. divadelného festivalu DIDA Pivnica 2015 – Slovenské divadlo VHV pri Slovenskom kultúrno-umeleckom spolku hrdinu Janka Čmelíka  Stará Pazova zo  Srbska s dojímavým divadelným predstavením ŽIVÝ BIČ od autora Mila Urbana. Víťaz 49. Palárikovej Rakovej sa recipročne zúčastní divadelného festivalu DIDA Pivnica v roku 2017 a to na základe Memoranda o spolupráci, ktoré Kysucké kultúrne stredisko v Čadci podpísalo so srbským divadelným festivalom DIDA Pivnica. I v tomto roku delegáciu krajanov viedol riaditeľ tohto festivalu Ján Kmeťko.

49. ročník Palárikovej Rakovej svojou prítomnosťou poctili: štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Igor Adamec, primátor mesta Čadca Milan Gura, starosta obce Raková Anton Heglas, poslanci Žilinského samosprávneho kraja Jaroslav Velička a Jozef Cech, tajomník ZŽC Jána Palárika Miroslav Mareček, zástupcovia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí,  predstavitelia kultúrneho a spoločenského života Kysúc a ďalších regiónov Slovenska, predstavitelia Združenia životnými cestami Jána Palárika, primátori, starostovia, spoluorganizátori, partneri podujatia, priaznivci divadelného umenia, zástupcovia médií, ale najmä tí, bez ktorých by žiadny divadelný sviatok nemal tú správnu atmosféru- diváci.

Organizátori podujatia udelili ocenenia tým najlepším a zároveň poďakovali všetkým súborom, ktoré sa tohtoročnej súťaže zúčastnili. Víťazom sa stalo Medzibrodské kočovné divadlo, o. z. Medzibrod s inscenáciou hry Kamila Žišku Páračky u babky Justíny.

Počas slávnostného vyhlásenia výsledkov 49. Palárikovej Rakovej udelilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja,  ZLATÚ MEDAILU Jána Palárika a ďakovný list Divadelnému súboru Jána Palárika Čadca pri príležitosti 90. výročia jeho vzniku za tvorivý prínos slovenskému ochotníckemu divadlu a úspešnú reprezentáciu Kysúc na Slovensku i v zahraničí.

Pomyselnú bodku za aktuálnym ročníkom PR dalo  Spišské divadlo Spišská Nová Ves, ktoré sa pohostinne predstavilo s inscenáciou Júliusa Barča-Ivana:  MASTNÝ HRNIEC.

Výsledková listina 49. ročníka Palárikovej Rakovej, národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby,  25. apríla – 1. mája 2016, DK Čadca a KD Raková

Kolektívne ceny:

 1. miesto – diplom, zlatú medailu Jána Palárika a finančnú cenu Obce Raková získava Medzibrodské kočovné divadlo, o. z. Medzibrod za inscenáciu hry Kamila Žišku Páračky u babky Justíny
 2. miesto – diplom, striebornú medailu Jána Palárika a finančnú cenu Mesta Čadca získava DIVADELNÝ SÚBOR D-EFEKT DUBOVÉ za inscenáciu hry Pavla Emanuela Dobšinského MÚDRY MAŤKO A BLÁZNI
 3. miesto – diplom, bronzovú medailu Jána Palárika a finančnú cenu Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci získava  ZÁHORÁCKE DIVADLO SENICA za inscenáciu hry Jozefa Mokoša VJERNÁ NEVJERA

Individuálne ceny:

 • Diplom, striebornú medailu Jána Palárika a finančnú cenu Obce Raková za mužský herecký výkon získava MICHAL PAVLÍK za stvárnenie postavy VIKTOR v inscenácii Ladislava Hrubého BIELE DETI
 • Diplom, striebornú medailu Jána Palárika a finančnú cenu Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci za mužský herecký výkon získava PETER ŠVÁBIK za stvárnenie postavy Jožka Púčika v inscenácii Ivana Stodolu JOŽKO PÚČIK A JEHO KARIÉRNY RAST
 • Diplom, striebornú medailu Jána Palárika a finančnú cenu Mesta Čadca za ženský herecký výkon získava PAULÍNA DITTRYCHOVÁ za stvárnenie postavy Violy v inscenácii Anny Mišurovej a kolektívu BAHNO
 • Cenu Kysuckej kultúrnej nadácie Bratislava na návrh poroty mladého diváka získava DIVADELNÝ SÚBOR D-EFEKT DUBOVÉ, za inscenáciu hry Pavla Emanuela Dobšinského MÚDRY MAŤKO A BLÁZNI
 • Diplom a striebornú medailu Jána Palárika udeľuje Kysucké kultúrne stredisko v Čadci Slovenskému divadlu VHV pri Slovenskom kultúrno-umeleckom spolku hrdinu Janka Čmelíka STARÁ PAZOVA, Srbsko za pohostinné predstavenie Mila Urbana ŽIVÝ BIČ

Diplomy za účasť:

 • DIVADELNÝ SÚBOR EVA pri ZUŠ J. Potočára a KIC MESTA ČADCA za inscenáciu hry Ladislava Hrubého BIELE DETI
 • DIVADELNÝ SÚBOR JÁNA PALÁRIKA ČADCA, za inscenáciu hry Ivana Stodolu JOŽKO PÚČIK A JEHO KARIÉRNY RAST
 • Divadelný súbor FIREBALL RUŽOMBEROK za inscenáciu hry Anny Mišurovej a kolektívu BAHNO
 • Ďakovný list  a Zlatú medailu Jána Palárika za tvorivý prínos slovenskému ochotníckemu divadlu udeľuje Kysucké kultúrne stredisko v Čadci DIVADELNÉMU SÚBORU JÁNA PALÁRIKA Čadca.