Stretnutie s Pavlom Krkoškom

V dňoch 20. – 21. a 23. septembra 2016 privítala Galéria Čadca po prázdninovom oddychu žiakov druhého stupňa ZŠ na podujatí Stretnutie s Pavlom Krkoškom. V súvislosti s výstavou Pavol Krkoška Drevorezby a podujatím Mesto otvorené umelcom mali návštevníci možnosť stretnúť sa priamo s autorom vystavených drevených reliéfov a plastík Pavlom Krkoškom. Pútavé rozprávanie insitného umelca prostredníctvom besedy priblížilo mládeži prácu s drevom, výrobu a spracovanie papiera. Súčasťou besied boli zaujímavé diskusie doplnené názornými ukážkami. Našli sa aj odvážlivci, ktorí si to vyskúšali.

Podujatie malo pozitívny ohlas, navštívilo ho viac ako stodvadsať žiakov zo ZŠ z regiónu Kysúc.