Pozvánka na prehliadku k 15.výročiu založenia súboru mažoretiek Čačanky

V nedeľu 23.novembra 2014 o 14.00 hod. v Dome kultúry Čadca sa uskutoční prehliadka k 15.výročiu založenia súboru mažoretiek Čačanky, ktoré pracujú pri Centre voľného času v Čadci. Ste srdečne vítaní!!!