Pozvánka na chrámový koncert pod taktovkou Enrica Volpe

Mesto Čadca, Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca a Rímsko-katolícky farský úrad Čadca – Kýčerka vás srdečne pozývajú na CHRÁMOVÝ KONCERT, ktorý sa uskutoční v sobotu 19. marca 2016 o 17.00 hod. v kostole sv. Jozefa Robotníka v Čadci (sídlisko Kýčerka). V rámci jedinečného koncertu sa predstavia Kysucký komorný orchester mesta Čadca pod vedením koncertného majstra Antona Pohančeníka, Chrámový zbor sv. Jozefa – robotníka v Čadci pod vedením zbormajsterky Antónie Gráfovej, ktorá sa predstaví aj v sopránových partoch a jej manžel – tenorista Jozef Gráf. Koncert si vypočujete pod taktovkou Enrica Volpe, talianskeho dirigenta, čestného občana Čadce. Slovom vás bude sprevádzať Lenka Bytčanková. Veríme, že si nenecháte ujsť tento výnimočný umelecký zážitok. Vstup je voľný.

Program koncertu

  • Johann Sebastian Bach: Air zo suity D-dur
  • Giulio Romolo Caccini: Ave Maria
  • Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater, časti 1, 2, 4, 11, 12, 13
  • Anonymný autor: In manus tuas Pater
  • Anonymný autor: Vezmi si môj život
  • Giovanni Maria Nanino: Stabat Mater
  • Josef Bloch: Andante religioso
  • László Halmos: Kyrie
  • Wolfgang Amadeus Mozart: Ave verum
  • Andrew Lloyd Weber: Pie Jesu

Účinkujúci umelci

Enrico Volpe (*1957, Neapol-Taliansko), dirigent

V súčasnosti žije v meste Caserta. Po ukončení humanistických univerzitných štúdií absolvoval diplomované štúdium klasickej gitarovej hry v Neapole a v Aténach. Chorálnu hudbu, vedenie zboru a dirigovanie orchestra ukončil na Hochschule vo Viedni pod vedením prof. Otmara Suitnera. Dirigoval viaceré komorné a symfonické orchestre v Taliansku i v rôznych krajinách Európy (Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Poľsko, Bulharsko, Česko, Slovensko, Švajčiarsko, Ukrajina, Maďarsko). Je umeleckým riaditeľom Festivalu Itinerante del Cilento, ktorého je zakladateľom, stabilne diriguje Orchester Giovanile Partenopea Italia a od roku 2000 Kysucký komorný orchester mesta Čadca, hlavne s repertoárom starej neapolskej hudby. Spolupracuje so Štátnou operou v Košiciach. Každoročne vedie kurz interpretačného umenia neapolskej hudby 17. - 18. storočia. Je docentom na Hudobnom konzervatóriu „Nikola Sala" v Benevente a Konzervatóriu „Giuseppe Martucci“ v Salerne. Je autorom viacerých didaktických prác, monografií a komorných kompozícií, publikoval viacero esejí o vývoji hudby a etnomuzikologických prác zameraných na hudbu obdobia baroka v Neapole.

Jozef Gráf (*1977, Žilina), tenor

Študoval na žilinskom konzervatóriu (prof. A. Kubiček) a VŠMU v Bratislave (prípravné štúdium prof. E. Blahová, prof. J. Špaček). Účinkoval s Musicou Aeternou, Karlovarským symfonickým orchestrom, Kysuckým komorným orchestrom, Trnavským komorným orchestrom a Žilinským miešaným zborom. So Štátnym komorným orchestrom Žilina spoluúčinkuje od roku 1997 (Schubert: Omša G dur, Ryba: Česká mše vánoční, Mozart: Requiem, Korunovačná omša, Rossini: Stabat mater, Puccini: Messa di Gloria, M. Haydn: Cyrilometodská omša). Je držiteľom Čestného uznania z 36. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže Antonína Dvořáka v Karlových Varoch 2001. V máji 2010 sa stal laureátom Medzinárodnej speváckej súťaže M. Schneidera - Trnavského, kde získal 3. cenu a dve mimoriadne ceny za vokálnu interpretáciu. Od roku 2002 je pedagógom speváckeho oddelenia Konzervatória v Žiline. V roku 2013 sa pri príležitosti 5. výročia zriadenia Žilinskej diecézy predstavil v premiére Staroslovienskej omše Pavla Kršku. Je častým hosťom medzinárodných festivalov – Musica Sacra v Nitre, Hudba pod diamantovou klenbou v Kremnici a Cyrilometodských dní v Terchovej. Na jar 2015 sa zúčastnil spolu s ŠKO Žilina medzinárodného festivalu Bilbao Ars sacrum 2015 v španielskom Bilbao, kde uviedol  Stabat mater J. Haydna. V novembri 2015 účinkoval v Slovenskej filharmónií, kde pod taktovkou rakúsko-talianskeho dirigenta Eralda Salmieriho uviedol Nelsson messe od J. Haydna. Od roku 2011 pôsobí ako hosť v Janáčkovom divadle v Brne a v opere ŠD Košice. V súčasnom období účinkuje v Štátnej opere Banská Bystrica v opere J. Cikkera – Jánošík.

Antónia Gráfová (*1977, Dolný Kubín), soprán, zbormajsterka

Jej hudobné korene siahajú na Oravu, kde jej starý otec pôsobil ako organista v Zákamennom. Počas základnej školy navštevovala I. ZUŠ v Čadci – spev a hru na klavír. V rokoch  1991-1996 študovala operný a koncertný spev na Konzervatóriu v Žiline a od roku 1994 pôsobí už ako učiteľka spevu a hry na klavír na  ZUŠ J. Potočára v Čadci. Zároveň pôsobí ako organistka v kostole sv. Jozefa Robotníka na sídlisku Kýčerka v Čadci.  Na jar v roku 1999 založila chrámový spevácky zbor sv. Jozefa, ktorý s malou prestávkou kvôli materským povinnostiam vedie až doposiaľ. Veľkou oporou jej je manžel Jozef.  Spolu absolvovali už mnoho koncertov po celom Slovensku. Ako členovia  poroty hodnotia a usmerňujú účastníkov festivalu duchovnej piesne Magnificat v Čadci, ktorý  niekoľko rokov obohacuje duchovné stretnutia mládeže.

Kysucký komorný orchester mesta Čadca bol založený v roku 1995 pri Kysuckom kultúrnom centre, od roku 2000 je zriaďovateľom orchestra mesto Čadca. Členmi sú hudobníci, ktorí aktívne pôsobia i ako pedagógovia, umelci a študenti umeleckých škôl v regióne Kysúc i celého Slovenska. Stálym dirigentom orchestra je Karol Kevický, koncertným majstrom Anton Pohančeník, organizačným vedúcim orchestra Peter Bytčanek. Orchester po úspechoch na celoslovenskom festivale Divertimento musicale l986 (cena za štýlovú interpretáciu diela obdobia baroka) a Divertimento musicale 1998 (cena za  interpretáciu skladby E.Suchoňa "Preletel sokol”) pravidelne interpretuje diela svetových a slovenských majstrov vážnej hudby. Mesto Čadca vytvára podmienky pre prácu orchestra v Kultúrnom a informačnom centre mesta Čadca. Orchester spolupracuje pri výchove mladých talentov so ZUŠ J. Potočára v Čadci. Od roku 2000 orchester vedie i dirigent, hudobný vedec a pedagóg Enrico Volpe, ktorý pôsobí v oblasti talianskeho Neapola. S ním sa orchester zúčastnil niekoľkých festivalov v Taliansku (Umbria, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria). O vysokej interpretačnej úrovni orchestra svedčí množstvo koncertov pre verejnosť, výchovných koncertov pre mládež v regióne i úspechy v zahraničí (Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Taliansko). Orchester má za sebou niekoľko nahrávok CD, v roku 2000 s dirigentmi Karolom Kevickým a Vojtechom Didim s Detským speváckym zborom Kysuca, v roku 2008 a 2010 s talianskym dirigentom Enricom Volpe, v roku 2015 s Karolom Kevickým. Orchester je laureátom Festivalu Internazionale di musica del '700 Caserta, medzinárodnej súťaže Internazionale di Esecuzione Pianistica della Cittá di Agropoli a interpretačných kurzov Musicale di Lagonegro.

Chrámový spevácky zbor sv. Jozefa - robotníka (Čadca – Kýčerka) vznikol na podnet správcu farnosti vdp. Mareka Smatanu, ktorý na jar v roku 1999 požiadal organistku Antóniu Gráfovú o obohatenie liturgie Veľkonočného trojdnia formou spievaných Pašií. Zbor sa prvýkrát predstavil na Veľký Piatok v roku 1999 v Pašiách. Zbor sprevádzal svojim spevom predovšetkým sv. omše vo farnosti i v okolitých obciach – Zákopčí, Čiernom, Svrčinovci, Staškove, Turzovke - Živčákovej, vystúpil s krátkym programom v obciach Raková, Nesluša, ale aj v Rajeckej Lesnej, v Žiline a Stráňavách. Niekoľkokrát účinkoval na festivale Magnificat v Čadci. Medzi významné vystúpenia zboru určite patrila púť do Ríma v jubilejnom roku 2000, návšteva farnosti v Prahe-Strašniciach, v máji 2007 zbor sprevádzal spevom slovenskú sv. omšu vysielanú v priamom prenose českou televíziou NOE v Ostrave. Nepochybne najvýznamnejším podujatím bolo reprezentovanie Slovenska  na  VIII. ročníku  medzinárodného  festivalu duchovnej piesne Opava 2007, ktorý sa konal pod záštitou Ministerstva kultúry ČR, Matice Slezskej a biskupa Ostravsko - Opavskej diecézy mons. F. V. Lobkowicza. Zbor niekoľkokrát spoluúčinkoval s Kysuckým komorným orchestrom pod vedením jeho dirigenta Karola Kevického. S veľkým  ohlasom sa stretlo spoločné vystúpenie s Chrámovým zborom Opava pod vedením dirigenta Karla Kosteru  v apríli 2008 v oboch chrámoch mesta Čadca. V rámci Čadčianskeho kultúrneho leta v auguste 2008 zbor vystúpil s profilovým programom nazvaným Tóny duše. V roku 2009 zbor prijal pozvanie od kysuckého kňaza Mariána Deja do srbskej Selenče. V spolupráci s chrámovým zborom Gaudium z Rakovej a chrámovým zborom Sursum corda z Rosiny sa zbor v októbri tohto roka zúčastnil na konsekrácii chrámu v Turzovke - Živčákovej. V novembri 2015 navštívil farnosť Horné Otrokovce. Hlbokými duchovnými zážitkami pre členov zboru ostáva i naďalej skrášľovanie liturgie počas slávenia cirkevných sviatkov, pri vysluhovaní sviatosti kňazstva, skladania večných sľubov, sviatosti birmovania, či primičných sv. omší konaných vo farnosti. Zbor sa  pravidelne schádza na skúškach v kostole sv. Jozefa – robotníka. V súčasnosti v zbore aktívne pôsobí 35 členov, väčšina od jeho vzniku. Vedie ho Antónia Gráfová.

.........................................

Kysuckí umelci uvedú reprízu koncertu aj v nedeľu 20. 3. 2016 o 17.00 hod. v kostole Sedembolestnej Panny Márie v obci Stráňavy.