Posledné zbohom a poďakovanie Mgr. Anne Strakovej

S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že nás vo štvrtok  23. októbra 2014 v neskorých večerných hodinách navždy opustila pani Mgr. Anna Straková, riaditeľka Kultúrneho a informačného centra mesta Čadca.

Pani Mgr. Anna Straková sa narodila 15. 12. 1959 v Čadci. V roku 1979 ukončila štúdium na Strednej ekonomickej škole v Čadci a v roku 1993 absolvovala štúdium odboru žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Práci novinárky a redaktorky sa venovala dlhodobo. Pracovala v Okresnom osvetovom stredisku v Čadci ako redaktorka regionálneho rozhlasového vysielania (1981 – 1984), neskôr ako redaktorka okresného týždenníka Kysuce a okresného Vestníka (Okresný národný výbor, Okresný úrad Čadca, 1984 – 1993). Od roku 1993 do roku 2007 pôsobila na Mestskom úrade v Čadci na  pozícii vedúcej oddelenia kultúry, cestovného ruchu a informácií, v období 2007 – 2009 ako vedúca referátu kultúry a medzinárodných vzťahov, pričom vykonávala aj funkciu redaktorky mestských novín Čadčan. Počas tohto obdobia sa aktívne zúčastňovala kultúrneho a spoločenského života na pôde mesta a významne sa zaslúžila o jeho skvalitňovanie a rozvoj. Stála pri zrode a realizácii mnohých prospešných a jedinečných projektov, pripravila v spolupráci s partnermi hodnotnú rozsiahlu monografiu o Čadci (2005) a mnohé ďalšie publikácie o našom meste. Od roku 2009 pôsobila ako odborná pracovníčka v Kultúrnom a informačnom centre mesta Čadca (KIC, predtým Mestské kultúrne stredisko – Dom kultúry). Od januára 2011 vykonávala funkciu riaditeľky tohto mestského kultúrneho zariadenia. Prácu manažérky KIC, organizátorky a koordinátorky kultúrnych podujatí a kultúrneho života na pôde nášho mesta vykonávala mimoriadne zodpovedne a profesionálne, napomáhala rozvíjaniu a skvalitňovaniu kultúrneho a spoločenského života Čadce, vytvárala a šírila jej dobré meno.

Poznali a vážili sme si ju pre jej odbornosť, obetavosť, ústretovosť, srdečnosť,  priamosť a priateľskosť. Obdivovali sme aj jej statočnosť a vytrvalosť, s akou zvládala aj neľahké chvíle, ktoré jej osud postavil do cesty.

Pani Mgr. Anna Straková navždy zostane v našich mysliach a našich spomienkach. Česť jej pamiatke!

Posledná rozlúčka s pani Mgr. Annou Strakovou sa uskutoční v pondelok 27. októbra 2014 o 12.30 hod. v kostole sv. Bartolomeja v Čadci.