Posledná pieseň pre Milana Čimboru

So smútkom v srdci oznamujeme verejnosti, že v stredu 12. októbra 2022 nás opustil náš drahý priateľ, skvelý človek, učiteľ, kultúrny manažér a bývalý dlhoročný prezident Miešaného speváckeho zboru Kysuca, Mgr. Milan Čimbora. Jeho odchod nás zastihol nepripravených, v čase, keď sa členovia speváckeho zboru, ktorý dlhé roky tak neúnavne, obetavo a s nesmiernym zanietením a láskou viedol, pripravujú na oslavu svojich 45. narodenín. A práve zbor, ktorý mal Milan tak veľmi rád, s ktorým prežil viac než 25 rokov svojho života, s ktorým bol v kontakte do svojich posledných chvíľ, mu príde na jeho ceste do nenávratna zaspievať poslednú pieseň.

Milan Čimbora sa narodil 3. 2. 1947 vo Svrčinovci. Po stredoškolských štúdiách v Čadci sa rozhodol pre pedagogickú dráhu a stal sa učiteľom. Jeho láska ku kultúre a umeniu ho neskôr priviedli na pozíciu inšpektora na odbore kultúry ONV v Čadci a následne, až do roku 1991 pôsobil ako riaditeľ Kysuckého osvetového strediska v Čadci. Bol významnou osobnosťou v oblasti kultúrneho a spoločenského života Čadce i regiónu Kysúc. Za jeho celoživotné dielo mu bola udelená Cena mesta Čadca.

Posledná rozlúčka so zosnulým Mgr. Milanom Čimborom sa uskutoční v pondelok 17. októbra 2022 o 15.00 hod. v kostole sv. Bartolomeja v Čadci.

Česť jeho pamiatke.