Novoročný trojkráľový koncert s Katarínou Hasprovou

Osobnosťami Kysúc 2013 sa stali A. Čerchlová, M. Pivko, M. Slivka, Alena a Ľubomír Kublovci.

Už tradične vstúpilo Mesto Čadca i Kysuce do nového roka slávnostným Novoročným trojkráľovým koncertom (5. 1. 2014), v rámci ktorého boli už po 17. raz odovzdané aj ocenenia osobnostiam Kysúc. Koncertom vyvrcholil viac než mesačný cyklus podujatí pod názvom Kysucké Vianoce v Čadci.

Novoročný koncert už tradične otvára kultúrnu sezónu v Čadci i na Kysuciach je jedným z najnavštevovanejších, najvýznamnejších a najkvalitnejších kultúrnych a spoločenských podujatí roka nielen v meste Čadca, ale aj v rámci nášho regiónu. Hudobná dramaturgia koncertu sa niesla v duchu známych a populárnych melódií hudobných majstrov druhej polovice 20. storočia. Po úvodnom príhovore primátora Čadce Ing. Milana Guru sa prítomnému publiku, ktoré zaplnilo sálu domu kultúry do posledného miesta predstavili mladí interpreti – členovia Sláčikového orchestra ZUŠ z Valašského Meziříčí s dirigentkou Helenou Hrachovou a sólistkou Alenou Jelínkovou (husle). Uviedli skladby J. Pachelbela, A. Piazzollu a G. Hoslta. V ďalšej časti koncertu sa pod vedením svojho dirigenta Karola Kevického predstavil domáci Kysucký komorný orchester (KKO) so sólistom Antonom Pohančeníkom (husle) a hosťujúcimi umelcami – sopranistkou Evou Novákovou (Národné divadlo Moravskosliezske Ostrava) a tenoristom Jozefom Gráfom, ktorý pôsobí aj ako pedagóg na Konzervatóriu v Žiline a ZUŠ J. Potočára v Čadci. KKO uviedol svetoznáme skladby skupiny Beatles od P. McCartneyho a ich koncertné úpravy od P. Breinera. E. Nováková a J. Gráf sa zaskveli každý osobitne vo svojich sólových partoch, ako aj v spoločnom duete Raoula a Christiny z muzikálu Fantóm opery od A. L. Webbera. Výnimočný výkon, ktorý patril k vrcholom slávnostného večera, podal J. Gráf aj pri interpretácii známej piesne L. Cohena Hallelujah, keď si vyslúžil standing ovation. Rovnako nadšené ovácie divákov sprevádzali aj vystúpenie poprednej slovenskej speváčky a muzikálovej herečky Kataríny Hasprovej, ktorá sa kysuckému publiku predstavila po prvýkrát. Jej  skvelé vystúpenie sprevádzali obidva orchestre a patrilo k vrcholným zážitkom koncertu. K. Hasprová uviedla päť emotívne silných skladieb, z ktorých najviac zasiahol publikum známy šansón Je suis malade (A. Dona). Uviedla ho v slovenskej verzii (text: I. Vojtek) i pôvodnej francúzskej verzii (S. Lama). Vynikajúca dramaturgia a koncepcia koncertu, mimoriadne kvalitné výkony orchestrov a sólistov a vysoko profesionálny a zanietený prístup dirigenta Karola Kevického, ako aj premyslený scenár a réžia celého koncertu, vrátane slávnostného aktu odovzdávania ocenení Osobnosť Kysúc za rok 2013, sa podpísali pod skutočné krásny a nezabudnuteľný novoročný večer. Jeho obohatením boli nepochybne aj obrazové expozície na zadnom plátne, ktoré  vhodným a nenásilným spôsobom dotvárali príjemnú atmosféru večera.

Garantmi Novoročného trojkráľové koncertu a jeho hlavnými organizátormi boli Mesto Čadca a Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca. Na spoluorganizovaní podujatia a slávnostného aktu odovzdanie ocenenia a čestného titulu Osobnosť Kysúc za rok 2013 sa podieľala Kysucká kultúrna nadácia Bratislava.

Účinkujúci umelci: Sláčikový orchester ZUŠ Valašské Meziříčí, Kysucký komorný orchester mesta Čadca, sólisti – Katarína Hasprová, Eva Nováková, Jozef Gráf (spev), Alena Jelínková, Anton Pojančeník (husle), dirigenti Karol Kevický a Helena Hrachová.

Dramaturgia koncertu, umelecké a organizačné vedenie orchestra: Karol Kevický, Anton Pohančeník, Peter Bytčanek. Scenár, moderovanie a réžia: Katarína Šulganová. Filmové profily osobností a vizuálne efekty: Marián Hanko. Technická spolupráca: Alfréd Elischer a Lukáš Slávik.

Partneri: Ladislav Kaplan – ELKA, Anton Pajonk, Jozef Pajer – JPE.

Vedenie Mesta Čadca aj touto cestou vyjadruje svoje úprimné poďakovanie všetkým účinkujúcim umelcom za ich jedinečné vystúpenia, všetkým organizátorom a spolupracovníkom za kvalitnú prípravu a vysokú umeleckú i organizačnú úroveň Novoročného trojkráľového koncertu a partnerom za ich priazeň a podporu.

Osobnosť Kysúc za rok 2012

Správca Kysuckej kultúrnej nadácie Bratislava Dušan Mikolaj spoločne s primátorom Čadce Milanom Gurom, starostom obce Zborov nad Bystricou Jurajom Hlavatým, primátorom Kysuckého Nového Mesta Jánom Hartelom a starostom obce Vysoká nad Kysucou Antonom Varechom odovzdali v prvej časti slávnostného večera ocenenie a čestný titul Osobnosť Kysúc piatim osobnostiam, ktoré sa svojou prácou a životom zaslúžili o rozvoj a dobré meno Kysúc. Ocenenie sa udeľuje od roku 1998. Doposiaľ bolo ocenených 61 osobností.

Ocenené osobnosti: RNDr. Anna Čerchlová, Čadca, riaditeľka Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci, Osobnosť Kysúc 2012 za celoživotné dielo

Anna Čerchlová sa celý svoj život venuje práci v oblasti vzdelávania a práce s mládežou. Už viac než 20 rokov stojí na čele najväčšej stredoškolskej inštitúcie na Kysuciach – Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci. Začínala tu ako učiteľka chémie a biológie. V roku 1991 nastúpila na pozíciu riaditeľky. Pod jej vedením sa gymnázium v Čadci stalo modernou vzdelávacou ustanovizňou medzinárodného významu a vďaka sústavnému skvalitňovaniu vzdelávacieho procesu, vytvoreniu osemročného štúdia i slovensko-anglickej bilingválnej sekcie bola škola ocenená certifikátom  Európska značka 2005.  V roku 2007 získala za svoju prácu najvyššie rezortné vyznamenanie – Medailu sv. Gorazda. Žije v Čadci.

Mgr. Milan Pivko, Vysoká nad Kysucou, bývalý riaditeľ Detského domova v Hornom, Osobnosť Kysúc 2013 za humánnu činnosť

Milan Pivko je Kysučan rodom i srdcom. Celý svoj život pôsobil ako pôsobil pedagóg a neskôr aj ako dlhoročný riaditeľ Detského domova v Hornom Kelčove. Celý svoj život zasvätil deťom, ktoré v útlom veku stratili rodinu. Spoločne so svojimi spolupracovníkmi obohacoval ich životy a svojou láskou a starostlivosťou im vytváral skutočný domov. Práve na jeho podnet sa tento domov zmenil z „internátneho“ na detský domov rodinného typu, kde sa deti cítia ako v skutočnej rodine. Má významnú zásluhu aj na vybudovaní domova pre mentálne postihnuté deti na Semeteši. Dlhodobo pôsobil aj na poste predsedu celoslovenského zväzu detských domovov a v Miešanom speváckom zbore Kysuca. Jeho neúnavnú a obetavú prácu zastavilo náhle ochorenie. T. č. je na invalidnom dôchodku. Žije vo Vysokej nad Kysucou.

Mgr. Milan Slivka, Kysucké Nové Mesto, atlét, tréner a športový manažér, Osobnosť Kysúc 2013 za športový výkon roka

Milan Slivka sa celý svoj život aktívne venuje atletike - ako aktívny pretekár i ako tréner mládeže a dorastu a športový manžér. Vynikal najmä v behu cez prekážky a v cezpoľnom behu. V tejto disciplíne získal v roku 1984 titul majstra Československa, v behu na 10 km získal dva tituly majstra Slovenska. Je držiteľom mnohých, doteraz neprekonaných rekordov na dlhých a maratónskych tratiach. V súčasnosti sa veľmi aktívne venuje najmä trénerskej a organizátorskej práci, vychoval mnohých vynikajúcich atlétov a Kysučania ho poznajú aj ako riaditeľa preteku Kysucká desiatka, ktorá sa práve jeho pričinením stala Majstrovstvami Slovenska v behu na 10 km. Žije a pôsobí v Kysuckom novom meste.

Alena Kublová a Ľubomír Kubla, Zborov nad Bystricou, podnikatelia, Osobnosť Kysúc 2013 za hospodársky čin

Manželia Alena a Ľubomír Kublovci sa už 20 rokov úspešne venujú podnikaniu. Podnikajú v oblasti odievania a cestovného ruchu. Podnikať začali veľmi mladí. Dnes vlastnia úspešnú firmu známu pod názvom Móda Marlene, ktorá produkuje originálne kabáty a bundy. Tieto módne odevy sa veľmi dobre predávajú nielen na Slovensku, sú konkurencie schopné i v susednom Česku, Poľsku, Maďarsku či Rakúsku. Popritom sa manželia úspešne venujú aj podnikaniu v oblasti cestovného ruchu, poskytujú rekreačné služby v hoteli Marlene v Oščadnici a organizujú rôzne zaujímavé aktivity. Žijú v obci Zborov nad Bystricou.

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.

Profily účinkujúcich

Katarína Hasprová, speváčka, muzikálová herečka

Popredná slovenská speváčka a muzikálová herečka, dcéra herečky Sone Valentovej a režiséra Pavla Haspru. Študovala na Janáčkovej akadémii muzických umení v Brne, odbor muzikál. Už počas štúdia účinkovala v muzikáli A. L. Webbera a T. Ricea Jozef a jeho zázračný farebný plášť v divadle Nová scéna v Bratislave, kde pod režijným vedením Jozefa Bednárika stvárnila hlavnú ženskú rolu rozprávačky. Po absolvovaní akadémie odišla do Prahy, kde stvárnila dvojrolu kňažny Adriany a Sandry v muzikáli Drakula. Potom prišla úloha Anity v klasickom muzikáli West Side Story v Brne a hlavná ženská úloha v rockovom muzikáli Vlasy, opäť v Prahe. V roku 1997 víťazstvom na medzinárodnom festivale populárnej piesne Bratislavská lýra odštartovala svoju sólovú spevácku kariéru. Okrem Zlatej lýry získala s piesňou J. Lehotského a K. Peteraja Jedno zbohom aj cenu novinárov. Na základe tohto víťazstva reprezentovala Slovensko v roku 1998 na prestížnej súťaži Eurovízie v Birminghame s piesňou „Modlitba“. V roku 1999 vyšiel jej prvý sólový album pod názvom Katarína Hasprová. Popritom naďalej účinkuje v muzikáloch Kráľ Dávid (hlavná úloha kráľovny Betsabé), Pomáda (úloha Rizzo), Cigáni idú do neba (hlavná úloha cigánky Rady), aj v slávnej Bernsteinovej Omši. V roku 2002 vydala v poradí druhý sólový albumu s názvom Chvíľu so mnou leť. V súčasnosti účinkuje aj v úspešnom francúzskom muzikáli Romeo a Julia, kde vynikajúco stvárňuje postavu Dojky. Účinkuje aj v úlohe Smrti v obnovenom muzikáli Na skle maľované. Má za sebou vypredaný koncert v nitrianskej synagóge s programom Chansons, Love songs v sprievode živej kapely a chystá ďalšie koncerty po Slovensku. Ako tvár Nadácie detského kardiocentra sa podieľa na mnohých charitatívnych projektoch. Účinkuje aj v úlohe Smrti v obnovenom muzikáli Na skle maľované.

Karol Kevický, dirigent

Je absolventom žilinského konzervatória a pražskej Akadémie múzických umení z triedy zakladajúceho šéfdirigenta ŠKO Eduarda Fischera, ako aj R. Elišku a F. Vajnara. V koncertnej sezóne 1994/1995 sa začala jeho intenzívna spolupráca so Štátnym komorným orchestrom Žilina, odkedy je jeho stálym hosťujúcim dirigentom doma aj v zahraničí. Okrem toho hosťoval aj v Štátnej filharmónii Košice, Janáčkovej filharmónii Ostrava, Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu, Karlovarskom symfonickom orchestri, Juhočeskej komornej filharmónii, Slovenskej filharmónii, Filharmónii B. Martinů v Zlíne, Filharmonii Zielona Gora v Poľsku a i. Niekoľko rokov vedie Symfonický orchester žilinského konzervatória. Predstavil sa vo viacerých európskych štátoch, najčastejšie hosťuje v južnom Taliansku, kde dirigoval aj finálové koncerty prestížnej klavírnej súťaže Concorso internationle di esecuzione pianistica Agropoli. Roku 1997 začal spolupracovať s Operou Štátneho divadla v Košiciach, stal sa jej stálym dirigentom, v rokoch 2001 – 2005 bol jej umeleckým šéfom. S týmto operným súborom uviedol množstvo premiér na domácej scéne, ako aj mnoho vystúpení v zahraničí, hlavne v Maďarsku (napr. Medzinárodný operný festival v Soproni). V rokoch 2008 až 2011 bol angažovaný ako dirigent a umelecký šéf operety Národního divadla Moravskoslezského v Ostrave, v súčasnosti zostal jej dirigentom a opäť nastúpil na post umeleckého šéfa Opery ŠD v Košiciach. Od roku 1995 vedie Kysucký komorný orchester.

Eva Nováková, speváčka

Eva Nováková je protagonistkou operetného súboru Národného divadla moravskosliezskeho v Ostrave, kde naštudovala mnohé krásne postavy zo známych operiet a muzikálov (Hellou Dolly, Netopier, Mamzelle Nitouche, Traja mušketieri, Zvonár u Matky Božej, Fantóm Londýna, Noc na Karlštejne a ďalšie). Je absolventkou Pedagogickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Janáčkového konzervatória v Ostrave, kde študovala spev u prof. Miroslava Urbánka. Popri štúdiu spevu sa venovala aj hre na zobcovú flautu, klarinet a klavír. Spolupracuje s viacerými hudobnými telesami v Českej republike i na Slovensku (Štátne divadlo Košice).

Jozef Gráf, spevák, pedagóg

Študoval na žilinskom konzervatóriu v triede Alojza Kubičku a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede prof. Evy Blahovej a Jozefa Špačka. Je držiteľom Čestného uznania z 36. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže Antonína Dvořáka v Karlových Varoch. Účinkoval s Musicou Aeternou, Karlovarským symfonickým orchestrom, Kysuckým komorným orchestrom. Pravidelne spoluúčinkuje aj so Štátnym komorným orchestrom v Žiline. Popri speváckej kariére sa venuje aj pedagogickej činnosti. Pôsobí na konzervatóriu v rodnej Žiline a externe aj na Základnej umeleckej škole Jozefa Potočára v Čadci. Vo svojom repertoári ma mnohé známe operné a koncertné skladby.

Kysucký komorný orchester mesta Čadca

Kysucký komorný orchester (KKO) pôsobí od roku 1995 pod umeleckým vedením dirigenta Karola Kevického a koncertmajstra Antona Pohančeníka. Prvým vedúcim orchestra bol Július Fuják (1995-1996), od roku 1996 ho organizačne vedie Peter Bytčanek. Zriaďovateľom orchestra bolo Kysucké kultúrne centrum, od roku 2000 pôsobí orchester pri MsKS – Dome kultúry v Čadci (dnes Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca), kde má svoju stálu scénu. Od roku 2000 spolupracuje s hosťujúcim dirigentom Enricom Volpe (Taliansko). KKO mesta Čadca má za sebou rad úspešných koncertov a festivalov na Slovensku i v zahraničí (Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Taliansko), spolupracuje s poprednými slovenskými sólistami. KKO je laureátom mnohých festivalov a interpretačných kurzov, nahral niekoľko CD, je dôstojným reprezentantom mesta Čadca i Slovenska.

Sláčikový orchester ZUŠ Valašské Meziříčí

Vznikol v roku 1990. Jeho dirigentkou a umeleckou vedúcou je Helena Hrachová. Vystriedalo sa v ňom množstvo mladých talentovaných chlapcov a dievčat, mnohí z nich sa venujú hudbe dodnes ako profesionálni hudobníci či pedagógovia. Orchester reprezentuje školu a mesto Valašské Meziříčí na nesúťažných i súťažných prehliadkach sláčikových orchestrov, pravidelne sa umiestňuje na čelných pozíciách.

Foto. Michal Lašut