Na farebných krídlach...a fotografia mladých autorov

Dom kultúry v Čadci, v rámci podujatia Mesto otvorené umelcom 2021, uvádza výstavu mladých autorov, ktorých tvorba prináša závan inakosti a odlišnosti v umeleckom poňatí. Výstava je verejnosti prístupná od 21. 9. -  4. 10. 2021 vo výstavných priestoroch Domu kultúry v Čadci.

Prvá časť výstavy „Na farebných krídlach“ – prezentuje tvorbu výtvarných prác študentov  ZUŠ M. R. Štefánika v Čadci, pod vedením PhDr. Miroslavy Habčákovej Samsonovej. Ich obrazy nám prezentujú svet taký, aký ho vidia.....niekedy šedivý, bezfarebný. Za to môže éra počítačových technológií, absencia poznávania a bádania v rannom detstve. Deti sa učia postupne farebnosti, odkrývajú svet fantázie a výtvarne sa posúvajú. Práce na výstave sú hmotným ukazovateľom toho, ako sa žiaci a študenti M. H. Samsonovej  naučili vnímať zobrazovanú realitu a aké netypické škály používajú. Vnesiete sa  s nimi do sveta farieb a na krídlach umenia do ich maľovaných snov.

Druhá časť výstavy „Fotografia mladých autorov“ prezentuje tvorbu Alžbety Bobulovej z Čierneho pri Čadci a Olivera Kluklovského z Banskej Bystrice. Obaja sú študentami Akadémie umení v Banskej Bystrici.  Alžbetkina cesta k umeniu sa začala štúdiom na Strednej umeleckej škole v Trenčíne, kde sa venovala animovanej tvorbe. Jej srdce si mimo animácie získala čarovná fotografia, video tvorba a rovnako aj performáncie. Preto celá jej tvorba spočíva v práci s publikom a nič netušiacimi divákmi. Na výstave prezentuje fotografický príbeh z Čadce s myšlienkou...

Oliverova cesta k umeniu fotografie sa začala už na základnej škole, potom štúdiom na Strednej umeleckej škole vo Zvolene. Jeho tvorba v oblasti fotografie je zameraná na kontrast, zameriava sa na módnu fotografiu. Na výstave prezentuje zaujímavé včlenenie folklóru ako prvku, ktorý patrí aj do fotografie módy.

Príďte nazrieť do sveta farebnej fantázie a fotografie zaujímavých tvorcov. Srdečne Vás pozývame do otvoreného sveta mladých umelcov.

Ilustračný obrázok