Mesto Čadca ruší podujatia ako prevenciu pred šírením vírusov

Na základe rozhodnutia krízového štábu mesta Čadca sa z dôvodu obavy zo šírenia koronavírusu v meste rušia až do odvolania všetky spoločenské, kultúrne i športové podujatia.

V Dome kultúry v Čadci sú s okamžitou platnosťou zrušené všetky podujatia, kino, krúžky, kurzy, cvičenia, nácviky súborov.  V tomto týždni je zrušené podujatie Expedičná kamera, ktoré sa malo uskutočniť 14.3.

O podujatiach plánovaných od 16.3. do 22.3. (Radošinské naivné divadlo, Progres, výberové kolo Kysuce majú talent) Vás budeme priebežne informovať, najneskôr 16.3. V prípade, že dôjde k zrušeniu podujatí, bude určený náhradný termín konania predstavení s možnosťou vrátenia vstupeniek.

Pokladňa domu kultúry bude zatvorená.

Žiadame Vás, aby ste si informácie zisťovali len telefonicky na č. tel.: 041/4322121, mobil 0905 602 783.

Všetky obmedzenia platia do odvolania, o zmenách Vás budeme priebežne informovať na našej webovej stránke a na facebooku.