Milan Rastislav Štefánik v hudbe - koncert Kysuckého komorného orchestra v Dome kultúry v Čadci

V pondelok 28.októbra 2019 o 18.00 hod. v Dome kultúry v Čadci pripravujeme slávnostný koncert venovaný významnej slovenskej osobnosti M.R. Štefánikovi , ktorý je naštudovaný  Kysuckým komorným orchestrom  pod vedením dirigenta Mgr.art. Karola Kevického.

Počas koncertu zaznejú skladby, ktoré majú ideové prepojenie na M.R. Štefánika, ktorý bol známy milovník slovenskej hudby. Jedinečný výber skladieb prezentuje krásu Slovenska, ktorú Štefánik vo svete prezentoval, práve cez umelecké diela. Na koncerte zaznejú skladby od Janka Matúšku - V slovenskej chalúpke, Eugen Suchoň -Obrázky zo Slovenska, Jozef Malovec- Suita... Štefánikov blízky vzťah k hudbe bol podporený aj faktom, že jeho  krstný otec bol hudobný skladateľ Štefan Fajnor a zhudobnil báseň „Kto za pravdu horí“. Koncert bude so sprievodným slovom , ktoré predstaví  jedinečnosť hudobných skladieb v súčinnosti s M.R. Štefánikom.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Plagát k podujatiu