Kysucký komorný orchester a tvorivé dielne pre mladé talenty

Kysucký komorný orchester   vznikol v  roku  1995. Pracoval a pracuje pod vedením dirigenta Karola Kevického.  Zbormajstrom orchestra je  Anton Pohančeník.  KKO pracuje pri KIC-Dome kultúry v Čadci, a na tom, že s mu darí úspešne pracovať až dodnes,  majú  nesmiernu  zásluhu  aj tvorivé hudobné dielne, ktoré podchytávajú talenty v našom regióne, a tak  dopĺňajú mladú krv do orchestra.  Pravidelne totiž organizujú tematicky zamerané hudobné dielne, v ktorých mladí hudobníci pracujú s renomovanými umelcami zo Slovenska i zo zahraničia. Tento rok v júni  sa oboznámili s neapolskou školou. Tvorivé dielne boli rozdelené na dve sekcie- spevácka pod vedením tal. pedagóga Enrica Volpeho a druhá sekcia- sláčiky, pracovala s Karolom Kevickým. Tvorivé dielne vyústili do  záverečného slávnostného koncertu Kysuckého komorného orchestra a účastníkov tvorivých dielní.  Veríme, že obdobné originálne projekty  budú aj naďalej podporované  a realizované  tak, ako aj tento rok, s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Vďaka takýmto aktivitám sa podporia talenty nášho regiónu v oblasti vážnej hudby originálnym a jedinečným spôsobom.