Fotomaratón Vlada Adámka

Priaznivci fotografovania sa môžu tešiť na ďalší ročník podujatia pod názvom Fotomaratón  Vlada Adámka, ktorý sa uskutoční 19. 9. 2020 o 9.00 hod. v Dome kultúry v Čadci.

Podujatie je organizované ako stretnutie fotoamatérov, ktorí si chcú otestovať svoje kreatívne schopnosti, pohotovosť a zručnosť pri spracovávaní zadaných tém. Pre tohtoročnú súťaž  sú pripravené  4 témy ( Čaro ulice, Tajomný,  V pohybe, Umenie), z ktorých sa vyžrebujú dve.

Úlohou každého účastníka je v časovom limite 3 hodín, nafotiť na každú tému maximálne 3 fotografie /nafotené počas dňa/, vo formáte JPG, nesmú byť počítačovo upravované. Po odovzdaní súťažných fotografií  odborná porota vyhodnotí a ocení najlepšie práce. V deň súťaže sa bude konať aj výstava súťažných fotografii v priestoroch domu kultúry.

Podmienkou účasti  je  registrácia súťažiaceho najneskôr do piatka 18.9.2020 (e-mailom, telefonicky), prípadné dodatočné prihlásenie je možné aj v deň konania akcie do 9.00 hod.

Kontakt: Dom kultúry v Čadci,  e-mail: domkulturycadca@gmail.com, tel.č.:041/ 4322121, 0910 909 776