Kysučania Kysučanom

„Človek nežije iba z lásky, ktorú prijíma , ale hlavne z tej,  ktorú daruje“ Matka Tereza. V pondelok 14.marca 2016 o 17.00 pozývame všetkých, ktorí chcú podporiť dobrú vec do Domu kultúry v Čadci . PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová riaditeľka ZŠ  Milošová u Prívary, Mgr. Dagmar Šamajová ZUŠ M.R.Štefánika, Mgr. Viera Strýčková KIC- Dom Kultúry Čadca, Mgr. Marián Král, Nadácia spoločne za región Žilina a za podpory Mesta Čadca a primátora Mesta Ing. Milana Guru organizujú  benefičný koncert  Kysučania Kysučanom – pomoc dvom  kysuckým rodinám v núdzi spojený s vernisážou Tomáša Jurgu- Snívanie. Neľahký osud detí  nenechal ľahostajných hore uvedených organizátorov. K benefícii sa každým dňom pripájajú ďalší ľudia , čo chcú pomôcť,  a aj prostredníctvom sociálnych sietí mnohí podporujú zámer pomáhať.

V rámci koncertu vystúpia žiaci ZUŠ M.R.Štefánika v Čadci, žiaci Žilinského konzervatória, kapela Veľký dom a DFS Kelčovan. Výťažok z koncertu bude použitý na finančnú podporu rodín, ktorých deti navštevujú ZŠ Milošová u Prívary.  Ak Vás pripravovaný projekt zaujal , pozývame Vás na koncert, kde aj vy ho môžete podporiť .