Kreatívny Visegrad - multimediálny obraz mesta a štátov V4+

V rámci minuloročnej výzvy  mesto Čadca, konkrétne Dom kultúry v Čadci, Valašské Meziříčí (ČR),  poľský Radlin a Budva v Čiernej Hore vypracovali spoločný projekt, ktorého hlavným cieľom je podporiť kultúrnu spoluprácu spomínaných miest,  predstaviť v rámci videa svoju krajinu, svoje mesto. Autorom  videa o Čadci bude moderátorska skupina TV junior, ktorá pracuje pri Dome kultúry  v Čadci. Prezentácia jednotlivých videí bude v Českej republike vo Valašskom Meziříčí 6.-7.9.2019 v Zámockom parku.

Plagát k podujatiu