Fotoklub Karviná

História Fotoklubu Karviná spadá do konca šesdesiatych a začiatku sedemdesiatych rokov minulého storočia. Fotoamatéri sa začali prezentovať pod názvom „RONDO“. Skúsení fotografovia F. Řezníček, G. Drong a J. Válek presadzovali výtvarnú fotografiu a činnosť klubu pokračovala pod novým názvom „COLLEGIUM 76“.  Zaoberali sa obsadzovaním výstav a lektorskou činnosťou.

Fotoklub mal zložité obdobia, ktoré viedli v roku 1984 k jeho rozpadu.

Až v roku 2001 z iniciatívy J. Kottasa  a D. Hartmanna klub začal opäť pracovať pod záštitou MěDK Karviná. Takto sa klubu darilo striedavo až do r. 2018, kedy sa začala písať jeho nová, súčasná kapitola. V spolupráci so Štatutárnym mestom Karviná, pod vedením súčasného predsedu M. Běhana funguje FOTOKLUB KARVINÁ ako neziskový zväzok občanov, spolok záujemcov o činnosť v oblasti fotografie. Má za sebou rad úspešných akcií, ako výstavy v Karvinej, Bohumíne, spolupráca s PL, účasť klubu na REGIONFOTO 2019 i nedávno ukončená výstava v regionálnej knižnici vo Fryštátě, ktorá sa bude pravidelne opakovať. Samozrejme nemožno prehliadnuť autorské výstavy jednotlivých členov fotoklubu, s ktorými tvorbou sa stretneme aj v Dome kultúry v Čadci.  Výstava pod názvom FOTOGRAFIA – Z TVORBY FOTOKLUBU KARVINÁ je prístupná  verejnosti do 1. 8. 2021 vo výstavných priestoroch.  Prajeme krásny umelecký zážitok.

Ilustračný obrázok