Fašiangy v KIC - Dome kultúry Čadca

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... jedna z najznámejších a na Slovensku najrozšírenejších fašiangových pesničiek. Málokto však vie, že jej slová nie sú úplne pravdivé. Po správnosti nasleduje po fašiangoch Veľká noc a presne sedem týždňov po Veľkej noci prichádzajú turičné sviatky. Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame fašiangy.

Fašiangy sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Počas fašiangov prevláda zábava, organizujú sa svadby, zabíjačky a maškarné plesy. Aj v KIC - Dome kultúry Čadca sa  rozlúčili  s tohtoročným  fašiangom  podľa starých tradícii, nechýbal Turoň, ani masky. Sprievod masiek si pripravili FS  z Kysuckého Lieskovca a zo Zborova v spolupráci s Kysuckým múzeom.