Dotyk s hudbou

Koncertná  činnosť Kysuckého komorného orchestra (KKO) je výsledkom dlhodobej a tvorivej práce s mládežou regiónu Kysúc. Umelecké vedenie súboru počas 25 rokov svojej existencie uvádza hudobný materiál slovenských a svetových skladateľov klasickej hudby.  KKO pracuje od jeho vzniku pod vedením dirigenta Mgr.art. Karola Kevického, (umelecký šéf Opery Štátneho divadla Košice). Práve z dielne KKO a Folklórneho súboru Kysučan  vzišla myšlienka venovať svoju pozornosť deťom s marginalizovaných skupín, pretože tie sú na koncertoch vďačnými poslucháčmi.  Preto sme sa rozhodli, že zrealizujeme projekt, ktorý upriami pozornosť  na túto cieľovú skupinu. Máme veľmi dobrú spoluprácu s lektormi, ktorí sa im venujú  práve v Stružielke,o.z.

V decembri 2020 pripravujeme koncert a hudobné dielne v Dome kultúry v Čadci online, z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie. Súčasný stav nás núti byť tvorivými a vynachádzavými aj v oblasti technológii. Členovia oboch súborov  sa strenú v koncertnej sále v Dome kultúry v Čadci a deti si z pohodlia svojich tried  vypočujú pripravované skladby a následne budú interaktívne zapojené do umeleckého procesu spolu so svojimi učiteľmi. Na koncerte odzneje Detská sinfonia od Haydna (KKO) a zmes ľudových piesní v podaní FS Kysučan pod vedením Ing. Jozefa Vrábla. Diváci sa  dozvedia bližšie o hudobnej interpretácií, tvorbe tónov a melódie, hre so zvukom...

Veríme , že prinášaný projekt prinesie aspoň trošku umenia do duší detí a mládeže zo Spojenej školy v Čadci a Stružielka, o.z.  Naším zámerom je poukázať na univerzálnosť hudby a  univerzálnosť a zároveň inakosť človeka. Každý sme jedinečný, ale spolu vieme vytvoriť krásne veci, v tomto prípade zahrať melódiu, skladbu, ktorá sa dotkne každej duše tým svojím osobitým spôsobom.

Dúfame, že sprostredkované umenie bude čiastočne eliminovať negatívny  dopad na kultúru v  tejto covidovej dobe. V tomto nezvyčajnom a náročnom období   chceme spríjemniť prichádzajúce predvianočné obdobie.

Projekt je spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.