Diera do sveta

Divadelníci z Detského a mládežníckeho divadelného súboru EVA (DaMDS EVA) vycestovali na 22. ročník medzinárodného festivalu Dni Janka Čemana - festival divadelných inscenácií dolnozemských autorov (DIDA PIVNICA), ktorý sa uskutočnil v dňoch od 24.marca 2016 do 3. apríla 2016 v Srbsku.

V tomto ročníku DIDA PIVNICA 2016 sa predstavilo 13 divadelných hier. Slovensko reprezentoval  víťazný súbor Palárikovej Rakovej  DaMDS EVA -  s autorskou inscenáciou hry Pavla Hrtúsa Jurinu - Diera do sveta. Divadelná hra bola veľmi aktuálna nielen pre zahraničných Slovákov, ale i pre všetkých, ktorí opustili svoju domovinu kvôli lepšiemu životu alebo z iných vážnych dôvodov, ako to bolo v prípade P.H. Jurinu pochádzajúceho z Kysúc. Emigroval ako 27 ročný spisovateľ do Austrálie, učil tam angličtinu a písal poviedky, prózu  i básne, ktoré všetky venoval kysuckej rodnej zemi. Veľmi sa chcel vrátiť na Slovensko, ale napriek veľkej túžbe sa mu to nepodarilo a zomrel v Austrálii. Hru Diera do sveta  režírovala Eva Matysová a dramaturgicky spracovala  Mgr. Dagmar Jurgová, hlavnej úlohy sa bravúrne zhostil  člen súboru a zároveň študent herectva  Pavol Olešňan. Predstavenie malo u Pivničanov veľký ohlas, pretože navodilo spomienky na milované  Slovensko, ako ho oni s láskou volajú. Je obdivuhodné, ako si zachovávajú čistotu jazyka. Hoci žijú v inonárodnom prostredí, všetci hovoria krásnou slovenčinou.

Festival bol obohatený o sprievodné podujatia, akými bola napr. spomienková výstava obrazov pivnického výtvarníka Samuela Uhríka, ktorý  zobrazoval život dolnozemských Slovákov. Zaujímavé bolo Vítanie jari s knihou, jednalo sa o literárny večierok, v rámci ktorého sa predstavovala minuloročná knižná produkcia Slovenského vydavateľstva vo Vojvodine. Čítali sa  tam úryvky jednotlivých diel a organizovala sa  predajná výstava kníh. Keď sme pri knihách, aj my sme prispeli do knižného fondu slovenskej základnej školy v Pivnici  darčekom, v podobe slovenských kníh, ktorých veľkú časť nám darovalo čadčianske vydavateľstvo Magma. Najväčšiemu záujmu zo sprievodných podujatí  sa u našich hercov  tešil workshop – Metódy kreslenia fraktálov  ako novej  formy art terapie. Účastníci sa  prostredníctvom kresby a farieb dozvedeli o sebe zaujímavé veci, ktoré si nechali samozrejme pre seba ☺.

Prijatie nášho súboru v Pivnici bolo veľmi srdečné a priateľské, aj keď  ich život nie je jednoduchý,  ľudia sú tam usmievaví a milí. Ako povedal jeden člen súboru Michal Pavlík: „Bolo tam cítiť človečinu na každom kroku“, a to sú nezabudnuteľné pocity, ktoré sme si z festivalu odniesli. A zároveň veríme, že sme priniesli  na „Dolnú zem“ kus slovenskej duše v podobe hereckých výkonov našich divadelníkov a zároveň sme povzbudili  zahraničných Slovákov k umeleckej tvorbe v ich rodnom jazyku, ku ktorému sa hrdo hlásia.

Vycestovanie na festival podporil z verejných zdrojov Fond pre podporu umenia, za čo im patrí veľká vďaka.

Vycestovanie na festival podporil z verejných zdrojov Fond pre podporu umenia, za čo im patrí veľká vďaka.