DFS Kelčovan medzi rodákmi v Čechách

Odozva v českej tlači na vystúpenie DFS Kelčovan, ktorý pracuje pri KIC - Dome kultúry Čadca.

Sken novín nájdete v prílohe na stiahnutie vo formáte pdf.

Prílohy na stiahnutie