Budva folk fest – 11.-14.2014

Detský a folklórny súbor Kelčovan pracujúci pri KIC mesta Čadca sa zúčastnil na BUDVA FOLK FEST A F.A. STEFAN M LJUBISA v Čiernej Hore, kde sa festival organizoval už deviaty rok. Jedná sa o mládežnícky medzinárodný festival na medzinárodnej úrovni so zámerom prezentovať kultúru zúčastnených krajín a zároveň upevňovať priateľstvo medzi mládežou celého sveta, to je leitmotív celého festivalu.

Na festivale našu krajinu reprezentoval popredný Detský folklórny súbor Kelčovan. Súbor pracuje pod vedením Mgr.J Krigovskej a V. Mundierovej a odborným konzultantom - folkloristom Mgr. P.Kužmom. Zbierky piesní, tradícií a zvykov, ktoré zozbierali manželia Kužmovci po kopaniciach horných Kysúc, a v ktorých nachádzame hlboké tradície drotárov a pastierov sa stali inšpiračným zdrojom pre choreografie súboru. Hlavný dôkaz choreografií je kladený na prezentáciu kysuckého folklórneho života. „Kelčovanci“ predvádzajú obdivuhodnú prirodzenú muzikalitu, interpretujúcu tradície svojich predkov a tým spoznávajú kultúrne hodnoty svojho národa. Súbor získal mnoho ocenení na medzinárodnej úrovni, z toho dôvodu DFS Kelčovan bol dôstojným reprezentantom našej krajiny v oblasti folklóru. Zámerom projektu, ktorý pol finančne podporený Ministerstvom kultúry SR, je prezentovať naše duchovné bohatstvo prostredníctvom mladých ľudí.

Okrem prezentácie ľudových tancov a hudby sa uskutočnila aj prezentácia našej krajiny i v oblasti tradičných jedál (polesníky, chlieb so slaninou), prehliadka krojov, rôznych suvenírov, ktoré vystihujú našu krajinu. V Čadci sa DFS Kelčovan najnovšie predstaví v novej choreografii Strašoky 25.6.2014 v KIC Dome kultúry Čadca. Tento projekt sa taktiež realizuje s finančnou podporou MK SR. Projekt Strašoky- DFS Kelčovan je choreografiou obrazu detí z goralskej oblasti, ktoré sa hrávali "Na strašoka". Sú to hry, v ktorých sa objavuje motív "strašoka" (strašidla), motívy pasenia dobytka, chlapčenské i dievčenské tance a tanečné hry.

Veríme, že práca s mládežou vo folklórnych zoskupeniach má svoj hlboký význam. Súboru do budúcnosti prajeme veľa úspechov nielen doma , ale i v zahraničí.