Bartolomejský kultúrny týždeň

Cyklus kultúrnych podujatí pre deti, mládež a dospelých na každý deň, v rámci ktorých sa predstavia domáci i hosťujúci účinkujúci pod záštitou primátora Milana Guru.

27. – 29. august - prezentácia a ukážky tvorby ľudových a umeleckých remesiel. Podrobný program sledujte na webovej stránke mesta.