Adventný koncert - Pastorále

Miešaný spevácky zbor Kysuca v spolupráci s Kysuckým komorným orchestrom a speváckym zborom Coro laudamus z Piešťan uviedol v Kostole sv. Bartolomeja v Čadci 16.decembra 2018 Adventný koncert – Pastorále a vianočné koledy. Melódie koncertných skladieb sa niesli v slávnostnej predvianočnej atmosfére. Koncert dirigoval Mgr.art. Ján Procházka, ktorý vedie oba spomínané spevácke zbory. Na podujatí okrem vianočných kolied zaznela skladba bývalého dirigenta zboru Pavla Procházku, ktorú skomponoval pre MSZ Kysuca s názvom Pastorále. Ako sólisti sa na koncerte predstavili - spevácke sólo MUDr. Vladimír Gajdičiar, klavírny sprievod Mgr. Petra Bírová, priečna flauta Mgr. Miroslava Pišteková. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

MSZ Kysuca, ktorý pracuje pri Dome kultúry v Čadci, v minulom roku oslávil krásne okrúhle 40.výročie. V nedávnom období zbor naštudoval známu Rybovu omšu, odprezentoval veľkonočné koncerty, k zaujímavým projektom pre mládež patrili výchovné koncerty Pieseň ako hra. Z dielne MSZ Kysuca vzišiel aj neopakovateľný a jedinečný jubilejný program k 40.výročiu založenia súboru.

Veríme, že Adventný koncert bol príjemným hudobným osviežením v predvianočnom období. Čitateľom v mene organizátorov želáme úspešný Nový rok 2019.

Fond na podporu umenia

Ilustračný obrázok