45 rokov úspešnej činnosti Detského folklórneho súboru Kelčovan

Hudba, tanec, spev, radosť, nadšenie i kropaje potu na pódiu; slzy dojatia, hrdosť a obdiv v hľadisku sme zažili v sobotu 16.6.2018 v Dome kultúry v Čadci, kde sa  uskutočnil slávnostný galaprogram pri príležitosti 45. výročia založenia Detského folklórneho súboru Kelčovan. V programe sa predstavili takmer všetci členovia súboru od najmenších nováčikov až po mládežnícke stálice.

V hľadisku sme okrem rodičov mohli vidieť i bývalých členov súboru, ktorých láska k ľudovým tradíciám neopustila a mnohí z nich sa naďalej venujú práci v oblasti folklóru a ľudového umenia.

Detský folklórny súbor Kelčovan založili v roku 1972 pri Základnej škole vo Vysokej nad Kysucou – Hornom Kelčove Pavol Kužma spoločne s manželkou Amáliou. Od roku 1982 pôsobí súbor pri Dome kultúry v Čadci a patrí k špičkovým umeleckým telesám mesta Čadca. Pod vedením manželov Kužmovcov sa Kelčovan vypracoval medzi vrcholné folklórne súbory na Slovensku, stal sa viacnásobným laureátom národných súťažných prehliadok, uskutočnil stovky vystúpení na prestížnych domácich (Východná, Terchová, Likavka, Detva a ďalšie) a zahraničných festivaloch (Česká republika, Juhoslávia, Francúzsko, Španielsko, Turecko, Poľsko, Chorvátsko, Taliansko, Anglicko, Nemecko, Rakúsko, Nórsko, Maďarsko, Bulharsko). K najvýznamnejším úspechom patrí hlavná cena Zlatý Ajhasson na Svetovom festivale hier vo francúzskom Mathé v roku 1981.

DFS Kelčovan významnou mierou zachováva, rozvíja a prezentuje našu národnú kultúru, ľudové umenie a jeho najväčšie bohatstvo – ľudové piesne, hudbu, tanec a tradičné zvykoslovie. V súbore odrástlo niekoľko generácií mladých ľudí (cca 1700 detí). Práca v súbore významne ovplyvnila ich ďalšie smerovanie a život.

Súbor pracuje veľmi systematicky, pravidelne dvakrát do týždňa sa konajú nácviky a skúšky v Dome kultúry v Čadci, každoročne súbor pripravuje pre členov niekoľkodňové sústredenia. Popri významných festivaloch, súťažiach a zahraničných vystúpeniach súbor pravidelne účinkuje v rámci mnohých kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v meste Čadca, v obciach a mestách regiónu Kysúc i celého Slovenska. Veľmi užitočné z hľadiska poznania našej národnej a ľudovej kultúry sú jeho pravidelné tematické programy a choreografie, z ktorých najvýznamnejšie sú Pastierskak nálada, Drootárske ozveny, Venčeky, Čorňanski kuňučci, Miešanie košiara, Vranky, Myšičky, Zbojnícky tanec, Cepíkový tanec, Na pažiti, Jarné hry, Strašoci z Čornego, Jánske ohne, Mik-šik, Kraviarky, Otĺkaj sa pišťalôčka, Vrchárske kolo, Chodenie po mojičkoch, Šibáky, Palicový tanec, Klobúkový tanec, Kysucké Vianoce a ďalšie.

Nekonečná vďaka patrí predovšetkým umeleckým vedúcim manželom Kužmovcom za dlhoročnú trpezlivosť pri práci s deťmi, organizačnej vedúcej Vierke Mundierovej za kompletnú starostlivosť o súbor, všetkým bývalým i súčasným členom súboru za reprezentáciu mesta Čadca a Domu kultúry v Čadci a samozrejme všetkým rodičom a starým rodičom za podporu a pomoc pri práci s deťmi.