40 rokov DaMDS EVA - V piesni

Činnosť Detského a mládežníckeho divadelného súboru EVA kultúrne obohacuje náš región už 40 rokov. Zakladajúcou režisérkou, ktorá pracuje so súborom dodnes je Eva Matysová. Spolu s kolegami vedie súbor s obrovskou kreativitou a láskou. Je dôležité sa zamyslieť nad skutočnosťou, že divadlo a práca v súbore formuje deti a mladých ľudí v silné a morálne osobnosti s vlastným názorom. Divadlo predstavuje priestor, kde sa môže človek rozvíjať v celej svojej komplexnosti. Sme hrdí, na to, že divadelným súborom prešli stovky detí a mládeže. Pripravovaný zvukový nosič bude hudobným prierezom jeho činnosti v speváckej a hudobnej zložke.

Vydanie CD-nosiča je reprezentatívnou náhradou ich 40.ročného výročia, ktoré sa neuskutočnilo z dôvodu Covid pandémie. Zámerom vydania CD-nosiča je hudobné ohliadnutie do divadelného života súboru od jeho vzniku až po súčasnosť. Na vydaní CD-nosiča sa podieľa pracovný tím, ktorý  predstavuje - režisérka Eva Matysová, Mgr.Dagmar Štekláčová,

Mgr. Dagmar Jurgová, Mgr.Miroslava Mravcová, Marián Kvašňovský a 20 účinkujúcich divadelníkov.

Finančne podporil Žilinský samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj