20.výročie Kysuckého komorného orchestra

Hudba je jediná medzinárodná reč a netreba, aby bola prekladaná, tu hovorí duša k duši. AUERBACH Berthold

Orchester je dôstojným reprezentantom kultúrnych aktivít mesta Čadca a dostal sa do povedomia širokej verejnosti. Jeho činnosť je veľmi bohatá a pestrá . Zmeny sa uskutočnili aj v zložení aj v počte hráčov,  čo prinieslo do orchestra nové postoje a pohľady. A preto jeho svieži a aktuálne spracovaný hudobný materiál prispieva k tomu,  že v umeleckom telese sa realizujú mladí a  talentovaní ľudia  nielen nášho regiónu.

Kysucký komorný orchester pôsobí od roku 1995 pod umeleckým vedením dirigenta Karola Kevického a koncertmajstra Antona Pohančeníka. Prvým vedúcim orchestra bol Július Fuják (1995-1996), od roku 1996 organizačne vedie orchester Peter Bytčanek. Prvým zriaďovateľom bolo Kysucké kultúrne centrum, od roku 2000 pôsobí orchester pri Kultúrnom a informačnom centre mesta Čadca, kde má svoju stálu scénu. V rokoch 1996 a 1998 získal celoslovenské ocenenie odbornej poroty za štýlovú interpretáciu barokového diela a cenu za interpretáciu súčasnej slovenskej tvorby. Významná je spolupráca s Miešaným speváckym zborom Kysuca v Čadci s dirigentom Pavlom  Procházkom a Detským speváckym zborom Kysuca  v Čadci s dirigentom Vojtechom Didim, s ktorým v roku 2000 vydal spoločné CD. Od roku 2000 spolupracuje s hosťujúcim dirigentom Enricom Volpem (Taliansko), s ktorým orchester realizoval v rokoch 2008 a 2010 dve CD. V tomto roku orchester pod dirigentskou taktovkou Karola Kevického nahral jedinečné CD slovenských klasikov. KKO má za sebou rad úspešných koncertov a festivalov na Slovensku, v Poľsku, v Českej republike, v Maďarsku a v Taliansku. Orchester je laureátom Festivalu  Internazionale di musica del '700, medzinárodnej súťaže Internazionale di Esecuzione Pianistica della Cittá di Agropoli a interpretačných kurzov Musicale di Lagonegro. Kysucký komorný orchester  sa  vďaka spolupráce s  E.Volpem  pravidelne zúčastňuje Veľkonočného festivalu G.Martucciho v Salerne v Taliansku.

Pri príležitosti  dvadsiateho  výročia  pripravuje Kysucký komorný orchester  14. novembra 2015  o 17.00 hod.  slávnostný koncert  v KIC Dome kultúry Čadca, kde sa predstaví so skladbami klasikov. Na koncerte budú odovzdané ocenenia osobností mesta Čadca.  Dirigentskú taktovku bude viesť  Karol Kevický a hosťujúci dirigent z Talianska Enrico Volpe. Podujatie sa koná s finančným príspevkom Ministerstva kultúry Slovenskej  republiky.

Kysuckému komornému orchestru prajeme radosť z hudby a veľa tvorivých invencií.