Živá voda Majstra Ondreja Zimku

Mesto Čadca, Dom kultúry v Čadci – Galéria Čadca pozývajú všetkých milovníkov umenia na výstavu akad. maliara Ondreja Zimku, pod názvom Živá voda.

Výstava prezentuje výber z najnovšej umelcovej tvorby, z rokov 2020 – 2021. Autor spája mysticko – religiózne témy s krásou dreva. Nekonečná fantázia, farebnosť, spájanie dejov a postáv Vás vtiahne do nádherného Zimkovho sveta. Madony, pieta, kríž, anjeli a mnohé ďalšie vystavené diela, celkom 34 diel odzrkadľujú majstrovu jedinečnú predstavivosť, lásku k rodnému kraju ale aj pohľad na súčasnosť.

akad. maliar Ondrej Zimka

sa narodil 29. 11. 1937 v Turzovke. Absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, odbor užitá grafika u profesorov P. Matejku a J. Chovana. Po skončení VŠVU v roku 1964 žije a pôsobí v Bratislave. Spomienky na detstvo a rodné Kysuce v ňom neustále rezonujú a sú pre neho zdrojom inšpirácie. Svoje príbehy rád maľuje na drevo a drevené objekty – časti nábytku, dosky ale aj nájdené samorasty. Využíva krásu prírodného materiálu ale aj nerovnosti, pukliny, diery a zakomponúva ich do svojich diel. Bohatý vnútorný svet fantázie, rodný kraj, kysucká príroda, život a príbehy ľudí sú hlavným motívom jeho umeleckej tvorby. Nespútaná farebnosť, spojenie viacerých dejov a množstvo detailov sú charakteristické pre Zimkove obrazy.

Všestranný umelec ilustroval viac ako sto detských kníh, venoval sa plagátovej, časopiseckej tvorbe, kreslenému filmu.

Za svoju tvorbu získal viacero ocenení: dvakrát plaketu na Bienále ilustrácií Bratislava, v roku 1982 Cenu Ľudovíta Fullu. V roku 1998 mu bolo udelené vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. Triedy. Za rozsiahly a kreatívny prínos do viacerých oblastí slovenského umenia druhej polovice 20. storočia získal Cenu za rok 2011 udelenú Radou fondu výtvarných umení. Patrí medzi zakladateľov Spolku výtvarníkov Slovenska. Vystavuje doma aj v zahraničí.

Garanti výstavy: Mesto Čadca, Dom kultúry v Čadci

Výstava potrvá do 31. januára 2022.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Plagát k podujatiu