Vyučovanie v galérii zahájila v roku 2018 ZŠ Rázusova

Dňa 18. januára 2018 navštívili žiaci zo ZŠ Rázusova výstavu akad. sochára Ondreja 4. /Zimku/. Po prehliadke ôsmaci pod vedením pani učiteľky, Mgr. Anny Bugalovej, tvorivo a so záujmom strávili vyučovaciu hodinu vo výstavnom priestore Galérie Čadca. Inšpirovaní výstavou skicovali umelecké diela z tvorby Ondreja 4.

Aj to je jedna z foriem výučby a spôsob ako oboznámiť mládež s umením

Galéria Čadca ponúka pre školy aj v roku 2018 možnosť odučiť vyučovaciu hodinu v kreatívnom prostredí a zatraktívniť tak žiakom výučbu výtvarných a umeleckých predmetov a zažiť tak priamo počas vyučovania dotyk s umením.

V prípade záujmu Vám radi poskytneme bližšie informácie na tel. číslach 041/7630014, 0915822646, alebo prostredníctvom e-mailu info@mestocadca.sk.

Galéria Čadca pripravuje v termíne 23. – 26. januára 2018 tvorivé dielne s akad. sochárom Ondrejom 4. pod názvom Hmyzoletie dobrodružstvá.

Vo februári sa môžu tešiť malí aj veľkí návštevníci na interaktívnu výstavu, Krajina komixu – Plavčík a Vratko Veselý horor pre deti, realizovanú v spolupráci s BIBIANOU, Medzinárodným domom umenia pre deti.

V máji sa vo výstavných priestoroch galérie predstaví umelkyňa, výtvarníčka Ivett Axamitová, ktorá prostredníctvom keramiky premieňa hlinu na krásu.

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vašu návštevu.