Výtvarná súťaž

MESTO ČADCA

KULTÚRNE a INFORMAČNÉ CENTRUM mesta ČADCA

GALÉRIA ČADCA

vyhlasujú výtvarnú súťaž pre mládež od 6 do 15 rokov pod názvom

MOJE VIANOCE

o najkrajšiu vianočnú výtvarnú prácu žiakov ZŠ

Milé deti, príďte do galérie, pozrite si výstavu, inšpirujte sa a nakreslite nám svoj

vianočný príbeh Svoje práce vo formáte výkresu A4 alebo A3 odovzdajte v galérii alebo pošlite

na adresu: Galéria Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca, najneskôr

do 26. januára 2016.Na zadnej strane výkresu uveďte svoje meno, vek, tel.kontakt, adresu a školu

Podmienky súťaže:

I. kategória: žiaci I. stupňa ZŠ (1. – 4. ročník)

II. kategória: žiaci II. stupňa ZŠ (5. – 9. ročník)

V každej kategórii bude ocenených 15 najkrajších prác.Odborným garantom súťaže je ilustrátor Vladimír Král.

Vyhodnotenie súťaže:

10. februára 2016 o 10.00 hod. Galéria Čadca – Mestský dom

Srdečne vás pozývame do galérie a tešíme sa na Vaše práce.Výstava Putovanie s ovečkou potrvá do 12. februára 2016.

Galéria Čadca je otvorená v pondelok - piatok od 8.00 do 16.00 hod.VSTUP JE VOĽNÝ.

Adresa: Galéria Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca, 041/76 300 14; 0915822646