Výtvarná a literárna súťaž

MESTO ČADCA

DOM KULTÚRY V ČADCI

GALÉRIA ČADCA

 

vyhlasujú výtvarnú a literárnu súťaž pre mládež

pod názvom

ZVERY A TVORY V NAŠICH PREDSTAVÁCH

o najkrajšiu výtvarnú a písomnú prácu žiakov ZŠ a študentov SŠ

Milí priatelia, príďte do galérie, pozrite si výstavu Ryby vtáky a iné stvory JOZEFA MUNDIERA v pruhovanom labyrinte IVANA KÖHLERA, inšpirujte sa dielami umelcov a nakreslite alebo napíšte nám svoj príbeh zo živočíšnej ríše. Výtvarne stvárnite alebo opíšte pocity, dojmy z exponátu/exponátov výstavy.

Svoje výtvarné práce vo formáte výkresu A3, alebo písomné práce max. rozsah 2 str. A4 (I.kategória), 3 str. A4 (II. kategória) odovzdajte v galérii alebo pošlite na adresu: Galéria Čadca (budova MsÚ), Námestie slobody 30, 022 01 Čadca, najneskôr do 5. mája 2017

Na zadnej strane Vašej práce (výkresu/písaného textu) uveďte svoje meno, vek, tel. kontakt, adresu a školu.

Podmienky súťaže:

I.  kategória: žiaci II. stupňa ZŠ (6. – 9. ročník)

II. kategória: študenti SŠ

V každej kategórii bude ocenených 5 najkrajších prác.

Odborným garantom súťaže je akad. sochár Jozef Mundier

Vyhodnotenie súťaže:

10. mája 2017 o 10.00 hod. Galéria Čadca – Mestský dom

Srdečne Vás pozývame do galérie a tešíme sa na Vaše práce.

 

Výstava Ryby vtáky a iné stvory JOZEFA MUNDIERA v pruhovanom labyrinte IVANA KÖHLERA

potrvá do 12. mája 2017.

Galéria Čadca je otvorená v pondelok - piatok od 8.00 do 16.00 hod. VSTUP JE VOĽNÝ.

Adresa: Galéria Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca, 041/76 300 14; 0915822646