Výsledky literárnej súťaže

Slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže Slovo o obraze

Galéria Čadca hostila v stredu 24. júna 2015 talentovaných chlapcov a dievčatá, ktorí si zmerali svoje sily v literárnej súťaži nazvanej SLOVO O OBRAZE. Úlohou mladých bolo v priebehu mesiacov máj – jún prísť do galérie, pozrieť si výstavu diel 8 vynikajúcich slovenských výtvarníkov – členov skupiny Galandovcov, vybrať si jedno dielo (obraz či plastiku) a napísať o ňom  úvahu alebo esej. Úloha to určite nebola ľahká. Nie je jednoduché dešifrovať myšlienky a pocity, ktoré umelec vkladá do svojho diela. No prihlásení autori sa s týmto zadaním popasovali neuveriteľne odvážne, tvorivo a aj hravo. Jednotlivé literárne práce boli veľmi bezprostredné, originálne, plné fantázie. Pravdivo, úprimne a spontánne vypovedali o vnútornom pocitovom i myšlienkovom svete mladých ľudí. Súťaž bola vypísaná v dvoch kategóriách: 1. kategória – od 13 do 15 rokov a II. kategória – od 16 do 19 rokov. porota v zložení Dušan Mikolaj (spisovateľ, publicista). Jozef Čertík (básnik, prekladateľ) a Janka Petrovičová (pedagóg slovenského jazyka a estetiky) vysoko ohodnotila úroveň zaslaných prác. Diplomy a mimoriadne hodnotné ceny si autori prevzali z rúk primátora Čadce Ing. Milana Guru, členov poroty D. Mikolaja a J. Čertíka a predsedu Správnej rady Kysuckej kultúrnej nadácie Ing. Jozefa Markuljáka – hlavného partnera výstavy a uvedenej súťaže, ktorý víťazke II. kategórie ako hlavnú cenu daroval zo svojej zbierky vzácnu originálnu kresbu Milana Paštéku. Aj víťaz I. kategórie získal originálne umelecké dielo – plastiku, ktorú venoval čadčiansky sochár Jozef Mundier. Hlavný vyhlasovateľ a organizátor súťaže – Mesto Čadca venovalo ďalším oceneným jedinečné monografie kysuckých výtvarníkov. Vecné odmeny a diplomy získali všetci zúčastnení autori.

Výsledky a ocenenia literárnej súťaže Slovo o obraze:

I. kategória (13 – 15 rokov), 13 zaslaných prác:

Diplom a hlavná cena (1. miesto)

Milan Krkoška – za precítenie maliarskej jednoduchosti a krásy na obraze Vladimíra Kompánka

Diplom a cena (2. miesto)

Ema Repčíková – za podnetné uvažovanie o umeleckej generácii galandovcov  prostredníctvom obrazu Modrý terč Andreja Barčíka

Diplom a cena (3. miesto)

Dominika Baculová – za výstižný výklad obrazu Zátišie Milana Paštéku a za individuálne hľadanie inšpiračných zdrojov maliara

Petra Jurčáková –  za citové hľadanie motívov roľníckej práce Milana Laluhu na obraze Žena s hrabľami

Diplom a prémia

Petronela Lukáčová – za generačnú aktualizáciu modernej tvorby Milana Laluhu na obraze Žena s hrabľami a za súčasné uvažovanie o tradičných odkazoch našich predkov

Anton Kubica – za fantáziu podnecujúce hľadanie a objavovanie na obraze Obyčajná zima Vladimíra Kompánka

Liliana Murčová  za osobnú bezprostrednú výpoveď a zamyslenie nad obrazom Na lúke Milana Paštéku

 

Diplom a vecná odmena za účasť

Samuel Kučák, Natália Mlíchová, René Brandýs, Šimon Vakula, Dominik Jašurek, Frederika Jopeková.

II. kategória (16 – 19 rokov), 3 zaslané práce:

Diplom a hlavná cena (1. miesto)

Dominika Chrastová –  za poznávacie hľadanie tvorivých podnetov umelcov pri zvnútornenom vnímaní ich diela (a za významový výklad obrazu Rudolfa Krivoša Neznámy adresát)

Diplom a cena (2. miesto)

Dominika Klimeková za individuálny výklad obrazu Andreja Barčíka Modrý terč na pozadí udalostí dávnych čias

Diplom a vecná odmena za účasť

Magdaléna Pazdúrová.

Všetkým zúčastneným autorom ďakujeme, že sa zúčastnili súťaže a oceneným srdečne blahoželáme. Teší nás, že si mladí ľudia čoraz vo väčšej miere nachádzajú cestu do našej mestskej galérie a nachádzajú v nej podnety pre vnímanie a prežívanie krásy a rozlet fantázie. Veľké poďakovanie patrí aj všetkým pedagógom, ktorí deti a mládež vedú k láske a porozumeniu umenia vo všetkých jeho podobách. Veď práve cez vnímanie umenia a krásy, cez emócie, ktoré prežívame a objavujeme, môžeme rozvíjať svoju osobnosť, môžeme sa stávať lepšími a krajšími ľuďmi.

Výstava Galandovci je sprístupnená do 11. júla 2015. Ak ste ju ešte nevideli, nenechajte si ju ujsť. V rámci výstavy si môžete pozrieť aj dokumentárny film o Galandovcoch. Galéria Čadca je otvorená v pondelok – piatok od 8.00 do 16.00 h a v sobotu od 8.00 do 12.00 h. Vstup je voľný. Srdečne vás pozývame.