Vyhodnotenie výtvarnej súťaže

Galéria Čadca ocenila práce mladých „výtvarníkov“

Dňa 10. februára 2016 privítala Galéria Čadca žiakov základných škôl v doprovode svojich učiteľov a blízkych, ktorí prišli na vyhodnotenie výtvarnej súťaže Moje Vianoce, vyhlásenej mestom Čadca a Galériou Čadca koncom roka 2015. Súťaž bola určená pre žiakov základných škôl prvého a druhého stupňa. Úlohou detí bolo nakresliť alebo namaľovať na výkres svoj vianočný príbeh na tému Moje Vianoce. Výstavou, kde sa podujatie konalo sa niesla dobrá nálada a deti boli plné očakávania, ako sa umiestnili ich práce. Do súťaže sa zapojilo 78 detí z 12 základných škôl okresu Čadca, ocenených bolo 32 prác. Garantom ako aj hlavným porotcom bol ilustrátor výstavy Vladimír Král. Ceny z rúk zástupcu primátora mesta Čadca Ing. Františka Prívaru si odniesli tí najlepší. Ocenení získali ilustrácie od Vladimíra Krála, diplomy, rozprávkové knižky a mnohé ďalšie zaujímavé ceny.

Blahoželáme víťazom a ďakujeme všetkým zúčastneným a sponzorom, ktorí sa zapojili do tohto podujatia.Vecné ceny do súťaže venovali firma ALEX HRAČKY Čadca a Papiernictvo Cech.Ocenené práce detí sú sprístupnené verejnosti na výstave v Galérii Čadca do 18. februára 2016.

Autori ocenených prác:

1.kategória (I. stupeň ZŠ)

Diplom a hlavná cena: Michaela Rečičárová

Diplom a prémia: Martina Lisková

Diplomy a ceny: Zuzana Srnánková, Jakub Berčák, Dávid Baláž, Michaela Chrastinová,  Alan Baláž, Richard Maják, Patrik Baláž, Alexander Baláž, Nikola Pavlíková, Simona Hažíková, Juraj Hruška, Peter Papajčík, Peter Gavlas, Pavla Šimášková

2.kategória (II. stupeň ZŠ)

Diplom a hlavná cena: Peter Comorek

Diplom a prémia: Ľubomír Ondrašina

Diplomy a ceny: Marek Choluj, Jozef Zemaník, Ľuboš Klago, Daniel Ďurkáč, Samuel Zbončák, Veronika Pálovicsová, Alec Kostka, Mária Ondrašinová, Damiana Červená, Lukáš Bóda, Mia Mináriková, Eliška Moskáľová, Nina Crhová, Kristína Ďurkáčová, Svetlana Podoláková.