Tri výkričníky!!!

25. septembra 2015 bola verejnosti sprístupnená v Galérii Čadca výstava troch mladých kysuckých umelcov Barbory Harciníkovej, Lukáša Škorvánka a Jána Bátorka

pod názvom TRI VÝKRIČNÍKY !!!

Výstava prezentuje tvorbu a nekonvenčný pohľad  na  svet troch mladých autorov,

zakódovaný do malieb grafík a objektov.

Ján Bátorek  (4. január 1989, Čadca)

2009 – 2015 Akadémia umení, Banská Bystrica – odbor Maľba u akad. maliara Štefana Balázsa

2008 Výstava – Dom kultúry, Čadca

2012 Výstava – Penzión 3galéria, Podhájska

2014 Výstava – Štúdio tanca, Banská Bystrica

Výstava  weKLADY , Spišská Nová Ves

Vo svojej tvorbe sa venuje hlavne expresívnej maľbe, kresbe a grafike. Inšpiráciu pre svoje diela hľadá vo svojom podvedomí, kde sa pohybuje medzi témami jemu vlastnými, ako hybridizácia, post apokalypsa, symbol, figúra, ale aj strach a nesmrteľnosť. Vo svojich dielach sa nesnaží reflektovať spoločensko-politické dianie, ale rieši v nich jeho vnútorné svety a východiská uvažovania. Ústredným motívom Jankovej tvorby, jej významovo-tvorivým atribútom je figúra a osoba – JA – ako  taká. Tieto definície majú divákovi napomôcť. Nie je v nich nútená sofistikácia alebo dopovedanie obrazu. Obrazy sú situované v neurčitom prostredí, kde do popredia vystupuje postava.

Barbora Harciníková  (28. jún 1993, Čadca)

2008 – 2012 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru Bratislava – odbor Dizajn keramiky a porcelánu

2013 Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Fakulta masmédií – odbor Dizajn médií

2012 UĽUV, Kruhy na vode, Bratislava

2012 JUNIOR DIZAJN FEST, Bratislava

Barbora vo svojich dielach odkazuje na svet ako taký, od jeho vzniku –  v naturálnej koncepcii – až po súčasné spoločenstvo a morálne problémy dnešnej doby. Nesnaží sa o despotickú legitimizáciu, jej snahou je navádzať ľudí k zamysleniu a upriamiť ich na elementárny problém fungovania spoločnosti. V dielach je zastúpená monochromatická farebnosť a lineárne zasahovanie do materiálov ako sadra, betón, drevo, kde posúva ich prvotnú surovosť rôznymi povrchovými patinami. Jej pokorný prejav je vzácny. O to viac nám napovedá forma, ktorá u diváka vyvoláva záujem a podnecuje k rôznej interpretácií.

Lukáš Škorvánek  (14. október1987, Čadca)

2009 – 2010 Štúdium na Akadémii umenia v Banskej Bystrici, odbor grafika

2010 Výstava Cafe Galéria, Žilina

Vo svojej tvorbe sa zaoberá kontrastom medzi animálnym a futuristickým svetom, ich vzájomnou transformáciou do konkrétnych bytostí, ktoré sú bytostne späté a zakorenené v mysli autora. Jedná sa o akúsi kolaboráciu toho, čo ho vo vývoji poznačilo, s odkazmi na rodnú zem, ktorá ho neustále modifikuje a tvaruje. V expozícii pracuje so zvieracím motívom, ktorý prechádza do konštruktívno-lineárnej roviny. Nosnou ideou je hľadanie dokonalého súzvuku biotických a futuristických tvarov, kde sa z týchto naoko odlišných ideí stáva jeden prepracovaný celok. V týchto dielach môžeme vidieť aj istú kultúrnu symboliku regiónu, ktorá sa viaže na výber zvierat.

Výstava je určená pre starších žiakov.

V prípade záujmu Vás prosíme Vašu návštevu dohodnúť vopred, aby nedochádzalo k stretu viacerých tried v jednom termíne.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na tel. číslach: 0915 822 646, 041/7630014, alebo prostredníctvom e-mailu info@mestocadca.sk.

Tešíme sa na Vašu návštevu a prajeme príjemný deň.

Mgr. Veronika Jurgová

Galéria Čadca

Otváracie hodiny Galérie Čadca:

Pondelok – piatok: 8,00 – 16,00 hod.

Vstup voľný