Súťaž v galérii

MESTO ČADCA

KULTÚRNE a INFORMAČNÉ CENTRUM mesta ČADCA

GALÉRIA ČADCA

vyhlasujú literárnu súťaž pre mládež od 14 do 19 rokov

SLOVO O OBRAZE

o najlepšiu úvahu alebo esej na motívy umeleckých diel z výstavy GALANDOVCI,

inštalovanej v priestoroch Galérie v Mestskom dome v Čadci. Výstava ponúka na obdiv

40 obrazov a plastík popredných slovenských maliarov a sochárov – M. Paštéku,

V. Kompánka, M. Laluhu, A. Rudavského, I. Štubňu, P. Tótha, R. Krivoša a A. Barčíka.

Milí mladí priatelia,  príďte do galérie, pozrite si výstavu, vyberte si jedno (príp. aj viac) diel,

ktoré Vás osloví a najviac zaujme a napíšte o ňom krátku úvahu alebo esej.

Svoj príspevok odovzdajte v galérii najneskôr do 15. júna 2015.

V záhlaví príspevku uveďte svoje meno a priezvisko, adresu, školu, kontakt

a názov diela, ktoré vás inšpirovalo k napísaniu práce.

Podmienky súťaže:

I. kategória: mládež od 14 do 15 rokov, rozsah príspevku max. 3 strany

II. kategória: mládež od 16 do 19 rokov, rozsah príspevku max. 4 strany

V každej kategórii bude hodnotnými cenami ocenených 7 najlepších prác.

Autor najlepšej práce bude ocenený originálnym výtvarným dielom,

ktoré venuje Ing. Jozef Markulják, predseda Správnej rady Kysuckej kultúrnej nadácie.

Odborným garantom súťaže je spisovateľ Dušan Mikolaj.

Vyhodnotenie súťaže: 24. jún 2015 o 10.00 h, Galéria Čadca – Mestský dom.

Srdečne vás pozývame do galérie a prajeme vám pekný umelecký zážitok.

Galéria Čadca je otvorená v PO – PIA od 8.00 do 16.00 h.

VSTUP JE VOĽNÝ.

Informácie: Galéria Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca, 041/76 300 14.