Stretnutie žiakov s akademickým maliarom Pavlom Muškom

Čo je to umenie, tapiséria, reliéf ako vzniká koláž a mnohé ďalšie otázky zazneli v stredu 22. júna 2022 vo výstavných priestoroch Galérie Čadca, kde sa konali Besedy s akademickým maliarom Pavlom Muškom.

Podujatie pre mládež bolo realizované v spolupráci s kurátorom výstavy Zem Slovensko XVI. – komorná tvorba a predsedom Združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska, pánom Muškom.

Všestranný výtvarník, žijúci a pôsobiaci v Kysuckom Novom Meste, pútavým výkladom previedol deti a mládež výstavou. Priblížil im jednotlivé výtvarné techniky použité na dielach vystavujúcich autorov. Zaujímavé rozprávanie o výstave, umení a tvorbe autorov doplnil svojimi skúsenosťami a láskavým prístupom odpovedal žiakom na ich zvedavé otázky. Šikovná mládež sa s radosťou zapájala do besedy a spolupracovala s výtvarníkom.

Na podujatí sa zúčastnilo 45 žiakov zo Základnej školy s materskou školou Čadca - Podzávoz  a zo Základnej umeleckej školy Turzovka (ZŠ Podvysoká a ZŠ Korňa) a 6 pani učiteliek.

Stretnutie a rozhovor s umelcom bol pre žiakov základných škôl prínosom a poučením.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a zapojili do podujatia, osobitne akad. maliarovi Pavlovi Muškovi.

Organizátori podujatia: Dom kultúry v Čadci, Mesto Čadca

Výstavu Zem Slovensko XVI. – komorná tvorba si môžete pozrieť v Galérii Čadca do 30. júna 2022.

Srdečne Vás pozývame.