Rozhovory o umení

Mesto Čadca, Dom kultúry v Čadci, Galéria Čadca

Vás pozývajú na

ROZHOVORY O UMENÍ

tvorivé stretnutie s akad. maliarom Pavlom Muškom

7. – 8. júna 2017 od 8,00 do 15,00 hod.

do Galérie Čadca

V rámci podujatia Mesto Čadca deťom a mládeži 2017 a pri príležitosti  sprístupnenej výstavy Zem Slovensko XIII. sme pre Vás v galérii pripravili poučné a zaujímavé besedy s akad. maliarom Pavlom Muškom.

Umelec a zároveň kurátor spomínanej výstavy, Pavol Muška, Vám priblíži Združenie výtvarných umelcov stredného Slovenska, predstaví jeho členov – autorov vystavených diel, porozpráva o umení a vysvetlí Vám použité výtvarné techniky umelcov združenia pri tvorbe ich diel. Besedy budú realizované formou dialógu umelca so žiakmi a v prípade záujmu je pre mládež k dispozícii prezentácia o jednotlivých umeleckých smeroch.

Podujatie je určené pre žiakov ZŠ a študentov SŠ.

V prípade záujmu Vás prosíme Vašu návštevu dohodnúť vopred na č. tel.: 041/7630014, 0915822646, aby nedochádzalo k stretu viacerých skupín v jednom termíne.

Maximálny počet žiakov v skupine 25.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na vyššie uvedených telefónnych číslach, alebo prostredníctvom e-mailu info@mestocadca.sk.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Mgr.Veronika Jurgová

Dom kultúry v Čadci - Galéria Čadca

Otváracie hodiny Galérie Čadca:

Pondelok – piatok: 8,00 – 16,00 hod.

Sobota: 8,00 – 12,00 (jún, júl, august)

Vstup voľný