Pozvánka na výstavu Majstra Vincenta Hložníka

Mesto Čadca a Dom kultúry v Čadci – Galéria Čadca pozývajú všetkých priaznivcov umenia na výstavu jedného z najvýznamnejších, slovenských výtvarníkov druhej polovice 20. storočia, maliara, grafika, ilustrátora a pedagóga, Vincenta Hložníka.

Výstava  pod názvom Svedectvo o človeku, realizovaná v spolupráci s Art Galériou Schürger v Tvrdošíne, ponúka návštevníkovi pohľad na jedinečné, výtvarné diela z autorovej tvorby.

Umelcova rozmanitá a rozsiahla tvorba zahŕňa maľbu, kresbu, grafiku, plastiku, knižné ilustrácie, dokonca aj tvorbu poštových známok. Jeho diela nesú silný odkaz, posolstvo a ponaučenie. Hlavným motívom Hložníkovej tvorby je človek trpiaci, zmietajúci sa v boji dobra a zla ale aj človek dobrosrdečný a radostný. Z výtvarného hľadiska je pre neho charakteristický expresívny figurálny prejav. V jeho dielach badať vplyv svetových umeleckých prúdov ako kubizmus, expresionizmus a surrealizmus.

Vincent Hložník svojou celoživotnou umeleckou tvorbou výrazne obohatil slovenské kultúrne dedičstvo.

Výstava potrvá v Galérii Čadca do 11. júna 2021.
Garanti výstavy: Mesto Čadca, Dom kultúry v Čadci, Art Galéria Schürger

Tešíme sa na stretnutie s Vami.