Pozvánka na Maškariády Ivana Köhlera

Po unikátnej výstave z tvorby Vladimíra Kompánka, ktorá začala v predvianočnom období a presiahla až do fašiangu, pokračuje Galéria Čadca  ďalšou zaujímavou (aj na tému Kompánkových obrazov nadväzujúcou) výstavou z tvorby známeho žilinského fotografa a výtvarníka Ivana Köhlera. Výstava nesie názov Maškariády (z minulého storočia) a vzdáva hold jedinečnému obdobiu fašiangov – obdobiu radosti, veselosti a všakovakých bláznovstiev. Originalita, atraktívnosť, podmanivá farebnosť a nenapodobiteľná atmosféra – to sú hlavné znaky fotografií a objektov autora. Výstava potrvá od 21. februára do 30. apríla 2014. Nájdete ju v priestoroch Galérie Čadca v Mestskom dome (vchod od kostola). Kurátorom výstavy je popredný slovenský fotograf a publicista PhDr. Marián Pauer. Uvedená výstava je v poradí už piatou výstavou, ktorú vo svojich výstavných priestoroch pripravili Mesto Čadca a Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca. V minulom roku ste mali možnosť obdivovať diela kysuckých rodákov akad. maliara Ondreja Zimku a akad. sochára Gustáva Švábika-Macvejdu, poľského maliara a grafika Michala Kliśa a na prelome rokov sa s veľkou odozvou stretla aj výstava obrazov a plastík popredného slovenského maliara a sochára Vladimíra Kompánka. Teší nás, že výstavný priestor, ktorý Mesto Čadca sprístupnilo verejnosti v máji minulého roka sa stretol s priaznivou odozvou u obyvateľov mesta i jeho domácich a zahraničných návštevníkov. Obzvlášť nás teší, že si k nám popri dospelých priaznivcov umenia nachádzajú cestu aj deti a mladí ľudia, ktorí tu pod vedením svojich skúsených pedagógov zažívajú netradičné hodiny výtvarnej výchovy a učia sa tak nielen poznávať jednotlivých autorov a ich tvorbu, ale aj vnímať krásu a nenahraditeľnosť umenia v našom živote. Galériu Čadca doposiaľ navštívilo viac než 1300 návštevníkov.

Vstup do galérie je voľný. Otvorené: pondelok – piatok: 8.00 – 16.00 hod.