Múzy v galérii - Kamenné variácie

Mesto otvorené umelcom – Múzy v uliciach - symbolické otvorenie mesta verejnosti a umelcom a zároveň otvorenie novej umeleckej sezóny 2014/15 sa bude konať v našom meste už po štvrtý raz. Druhý krát sa do tohto podujatia zapája i Galéria Čadca, ktorá pre deti základných i stredných škôl pripravila netradičné podujatie – K a m e n n é   v a r i á c i e.

Podujatie  sa uskutoční 18.9.2014 od 9,00 do 15,00 hod. vo výstavných priestoroch galérie.

Ak sa nás deti rozhodnú navštíviť v tento deň, môžu si vytvoriť dielko na kameni a opäť si domov odniesť vlastnoručne vyrobený suvenír.

Materiál bude k dispozícii, stačí si so bou priniesť fantáziu a dobrú náladu.

V prípade záujmu Vás prosíme Vašu návštevu dohodnúť vopred na č. tel.: 041/7630014, 0915822646, aby nedochádzalo k stretu viacerých tried v jednom termíne.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na vyššie uvedených telefónnych číslach, alebo prostredníctvom e-mailu info@mestocadca.sk.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Otváracie hodiny Galérie Čadca:

Pondelok – piatok: 8,00 – 16,00 hod.