IVETT AXAMITOVÁ vystavuje v Galérii Čadca

Dňa 10. mája 2018 bola v Galérii Čadca slávnostne otvorená výstava výtvarníčky, umelkyne, výraznej predstaviteľky keramickej tvorby na Slovensku, Ivett Axamitovej.

Výstava, pod názvom Ivett Axamiová, výber z tvorby, predstaví návštevníkovi jedinečné diela autorky - plastiky, reliéfy, asambláže ale aj maľbu.

Ivett Axamitová

Výrazná predstaviteľka keramickej tvorby na Slovensku. Pochádza z Ivanky pri Dunaji, žije a tvorí v Topoľčanoch, vo svojom ateliéri. V Ivanke pri Dunaji, v rodnom dome má zriadenú Galériu AXA.

Vyštudovala Keramickú školu v Modre, po jej absolvovaní pokračovala v štúdiu na ŠUPke v odbore keramika. Súkromným školiteľom Ivett Axamitovej bol pedagóg z VŠVU v Bratislave, doc. akad. maliar Ivan Vychlopen, ktorý výrazne ovplyvnil jej umelecké smerovanie.

Profesionálne tvorí od roku 1990, kedy vytvorila svoje súborné dielo a začala vystavovať doma a v zahraničí. Pripravila viac ako 50 samostatných výstav, ktoré sa stretli s veľkým ohlasom. Jej diela sú zastúpené v súkromných zbierkach po celom svete, aj v zbierkach Vatikánu.

Umelkyňa stvárňuje svetské aj sakrálne témy formou asambláží, reliéfov, plastík, ktoré dotvára farebnými glazúrami, zlatými listrami a drahými kameňmi.

Je tiež významnou predstaviteľkou slovenskej sakrálnej tvorby, vytvorila monumentálne diela do kostolov, divadiel, súkromných objektov a venuje sa aj maľbe na sklo, plátno, papier.

V roku 2013 získala titul – Cenu SLOVENKA ROKA 2013.

  • Garanti výstavy sú Mesto Čadca, Dom kultúry v Čadci.
  • Kurátorkou výstavy je Mária Šmihulová.
  • Výstava potrvá do 27. júla 2018.

Dňa 10. mája 2018 sme si pripomenuli aj 5 rokov od vzniku Galérie Čadca, ktorú doposiaľ navštívilo približne 13-tisíc návštevníkov, bolo zrealizovaných 23 výstav, ktoré predstavili tvorbu domácich aj zahraničných autorov a kolektívov. V rámci výstav sa konali tvorivé dielne, besedy, prednášky a súťaže pre deti a mládež. Galéria Čadca sa teší záujmu verejnosti a my sme radi za Vašu priazeň.

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vašu návštevu.

Otváracie hodiny Galérie Čadca:

  • Pondelok – piatok: 8,00 – 16,00 hod.
  • Sobota: 8,00 – 12,00 (jún, júl, august)

Vstup voľný

Ilustračný obrázok