Diela majstra Zimku sú inšpiráciou pre mladých

V týchto dňoch si milovníci výtvarného umenia môžu pozrieť v Galérii Čadca jedinečnú výstavu diel Ondreja Zimku nazvanú FAFA. Obrazy a plastiky zachytávajúce fantastickú atmosféru fašiangového obdobia sa stali zdrojom nebývalej inšpirácie pre malých a mladých maliarov a kresliarov. Podnetom sa stalo vyhlásenie výtvarnej súťaže O najkrajšiu divadelnú masku a tému fašiangov, ktorú v rámci danej výstavy vyhlásila Galéria Čadca pre žiakov základných a základných umeleckých škôl. Do súťaže bolo zaslaných takmer 140 prác. Zapojilo a 6 škôl – ZUŠ J. Potočára v Čadci, ZUŠ na ul. M. R. Štefánika v Čadci, ZŠ s MŠ Čadca – Podzávoz, Spojená škola v Čadci, ZŠ s MŠ v Oščadnici, ZŠ v Turzovke a občianske združenie Stružielka. Členovia poroty pod vedením akad. maliara Ondreja Zimku nemala ľahkú prácu. Dielka malých maliarov boli jedinečné, originálne, plné fantázie a hravosti, s pestrou škálou farieb. Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie ocenení sa uskutočnilo v galérii Čadca za prítomnosti primátora Milana Guru 26. apríla 2019. Hlavnú cenu a a originálne dielo, ktorú venoval O. Zimka, si odniesol Filip Matuškovič, ktorý reprezentoval ZUŠ J. Potočára v Čadci.  Ďalšie ocenenia za svoje práce získali: Sára Plazáková, Nela Najdeková, Nataša Vanáková, Lenka Najdeková, Veronika Pagáčová, Aneta Najdeková, Alexandra Sýkorová, Martin Hujo, Kristína Zákuciová, Milan Pavlina, Sofia Šulganová, Natália Lušňáková, Jakub Kubala, Karolína Lavrovičová, Matej Pawlus, Katarína Cardová, Šimon Piala, Valéria Čečotková, Jakub Špita, Alexandra Jurgová, Rebeka Chnúriková, Samko Tkáčik, Barbora Jendrisková, Fabián Baláž, Peter Vaňovec, Lydka Kubjatková, Kamil Gáborík, Pavol Jozek, Adriána Šimášková. Všetkým oceneným blahoželáme.

Každá škola získala za svoj prínos do súťaže mimoriadne hodnotnú a krásnu monografiu Ondreja Zimku. Monografie a ďalšie hodnotné ceny venovali garanti súťaže Mesto Čadca a Dom kultúry v Čadci a partner súťaže – Vydavateľstvo Magma.

Veľké poďakovanie organizátorov súťaže patrí všetkým zúčastneným školám a ich pedagógom, ktorí sa deťom venujú a vedú ich k láske k umeniu a tvorivosti.