Akademický sochár Oto Bachorík vystavuje v Galérii Čadca

Mesto Čadca, Dom kultúry v Čadci – Galéria Čadca Vás pozývajú na výstavu slovenského sochára Ota Bachoríka pod názvom SOCHY.

Výstava ponúka návštevníkovi pohľad na autorovu komornú aj monumentálnu tvorbu.

Bronzové skulptúry, štylizované postavy, hlavy, zvieratá, mystické objekty pripomínajú vznešenosť tajomných božstiev. Hlavnou témou jeho tvorby je príroda, človek a ich vzájomný vzťah.

Výstava potrvá do 30. novembra 2020.

Garanti výstavy:  Mesto Čadca, Dom kultúry v Čadci

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Oto Bachorík

(1959 Bratislava)

Študoval na Strednej škole umeleckých remesiel v Bratislave, v rokoch 1974 – 1978, u prof. Ludwika Korkoša. V rokoch 1978 – 1984 pokračuje v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na oddelení plastiky u prof. Ladislava Snopeka a na oddelení reštaurovania u doc. Jozefa Poruboviča. Po ukončení štúdia pôsobil ako pedagóg na SŠUR v Bratislave a na SOUL v Banskej Štiavnici, v rokoch 1985 – 1988 a 1992 – 1995, kde založil a viedol učebný odbor rezbárstvo. Žije a tvorí v Bratislave-Devíne. Venuje sa komornej i monumentálnej sochárskej tvorbe, kresbe i maľbe. Vystavuje doma aj v zahraničí o čom svedčí množstvo úspešných výstav. Jeho komorné a monumentálne diela sa nachádzajú v mnohých galériách a súkromných zbierkach na Slovensku i v zahraničí. Je spoluzakladateľom viacerých sochárskych sympózií. V roku 2019 získal ocenenie Krištáľové krídlo za výtvarné umenie. Výtvarnému umeniu sa venuje aj jeho manželka Zuzana a syn Jakub.

Plagát k podujatiu